Comunicat del rector sobre les informacions conegudes com CatalanGate

Logo.
Logo.
Institucional
(25/04/2022)

Lʼorganització Citizen Lab ha fet pública una investigació que revela que més de seixanta persones de lʼàmbit de la política, el periodisme i lʼactivisme, entre dʼaltres, així com ciutadans i ciutadanes anònims, han estat espiats. En particular, es denuncia que sʼha atacat els telèfons mòbils dʼaquestes persones per accedir a tota mena dʼinformacions i de continguts privats. La investigació es va publicar, així mateix, al setmanari The New Yorker, i de seguida va adquirir un gran ressò internacional.

Logo.
Logo.
Institucional
25/04/2022

Lʼorganització Citizen Lab ha fet pública una investigació que revela que més de seixanta persones de lʼàmbit de la política, el periodisme i lʼactivisme, entre dʼaltres, així com ciutadans i ciutadanes anònims, han estat espiats. En particular, es denuncia que sʼha atacat els telèfons mòbils dʼaquestes persones per accedir a tota mena dʼinformacions i de continguts privats. La investigació es va publicar, així mateix, al setmanari The New Yorker, i de seguida va adquirir un gran ressò internacional.

La llista de persones que, dʼacord amb la informació publicada, han patit aquest atac inclou diversos integrants de la comunitat de la Universitat de Barcelona: professors i professores, estudiants i altres professionals vinculats a la institució.

Una setmana després de la publicació, aquelles informacions han estat assumides, ampliades i compartides de manera transversal pels principals mitjans de comunicació, així com reconegudes per diverses organitzacions, institucions i actors en general tant a Catalunya com en el conjunt de lʼEstat i a la Unió Europea. Des dʼaquest punt de vista, en queda palesa, per tant, la versemblança.

És per això que, tot esperant el desenvolupament de la investigació —que podria ampliar els elements fàctics i el nombre de persones afectades—, des de lʼequip rectoral que encapçalo volem expressar el següent:

1. Demanem a les autoritats competents una investigació independent i rigorosa que permeti, com més aviat millor, establir els elements fàctics emprats, dirimir les responsabilitats escaients i reparar els possibles danys i perjudicis ocasionats a les persones espiades.

2. Exigim que, en cas que es confirmi la gravetat de la situació reflectida en la investigació efectuada per Citizen Lab i feta pública per The New Yorker, sʼacabi immediatament amb aquestes ingerències arbitràries i sense cap garantia judicial en la vida privada dʼaquests ciutadans i ciutadanes.

3. Denunciem que la vulneració de la vida privada dels individus tant directament com indirectament afectats comporta vulneracions ètiques bàsiques en termes de privacitat i protecció de dades.

4. Reivindiquem la importància, especialment en contextos de conflicte, de persistir en la defensa dels drets fonamentals del conjunt de la ciutadania, així com dels principis bàsics dʼun estat democràtic i de dret.

5. Posem a disposició de les persones afectades integrants de la comunitat de la Universitat de Barcelona tots els recursos jurídics i institucionals per acompanyar-les davant aquesta situació i tractar de garantir que no tornin a veure vulnerats els seus drets.

 

Barcelona, 25 dʼabril de 2022