Comunicat de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques

Logotip de l'ACUP
Logotip de l'ACUP
Institucional
(30/05/2012)

 

Els rectors i les rectores i els presidents i presidentes de consell social de les universitats que conformen lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP), en relació amb els fets ocorreguts els darrers dies a la seu del Rectorat de la Universitat de Girona (UdG) protagonitzats per un col·lectiu dʼestudiants, manifestem:
Logotip de l'ACUP
Logotip de l'ACUP
Institucional
30/05/2012

 

Els rectors i les rectores i els presidents i presidentes de consell social de les universitats que conformen lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP), en relació amb els fets ocorreguts els darrers dies a la seu del Rectorat de la Universitat de Girona (UdG) protagonitzats per un col·lectiu dʼestudiants, manifestem:

 

          Que, més enllà de la legitimitat de qualsevol expressió democràtica de desacord amb decisions de govern, entenem i compartim el malestar i la inquietud de la comunitat universitària amb la crítica situació actual, que ens ha dut a reclamar al Govern de la Generalitat uns recursos públics suficients i estables per desenvolupar les nostres funcions, i al Govern de lʼEstat, diàleg i respecte a lʼautonomia universitària en lʼestabliment urgent de reformes dels règims dʼaccés, de dedicació i econòmic de les universitats.
 
          Que les accions violentes i coercitives deslegitimen les reivindicacions individuals i col·lectives que tots els estaments de la universitat hem de vehicular a través dels canals democràtics per tal que la societat comprengui i comparteixi les nostres demandes.
 
          Que malgrat la gravetat de la situació, lʼactivitat universitària sʼestà desenvolupant amb normalitat gràcies a lʼesforç i al sentit de responsabilitat institucional de la comunitat universitària.
 
Per tots aquests motius demanem que es canalitzi la defensa de la universitat pública a través dels òrgans escollits democràticament per tota la comunitat universitària i donem suport, per tant, a les decisions preses per la rectora i lʼequip de govern de la Universitat de Girona per recuperar la normalitat acadèmica i institucional.