Comunicat de lʼACUP en el context del debat parlamentari de lʼaprovació dels pressupostos del Govern de la Generalitat

 
 
Acadèmic
(25/01/2017)

En el context actual del debat parlamentari sobre els pressupostos del Govern de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP) es reafirma en la seva declaració del 27 dʼoctubre de 2016.

La declaració reclama un model de finançament universitari estable que asseguri la suficiència econòmica de les universitats per poder complir les seves missions, amb lʼhoritzó dʼassolir a mitjà termini el finançament mitjà dels països de lʼOCDE (1,22 % del PIB). Alhora, es reclama igualment una reducció progressiva dels preus de matrícula dels estudiants, per igualar-se també a la mitjana de lʼOCDE, que és dʼun 14 %, però reclamant que aquesta mesura es dugui a terme en cap cas en detriment de la necessària millora del finançament de les universitats públiques.

 
 
Acadèmic
25/01/2017

En el context actual del debat parlamentari sobre els pressupostos del Govern de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP) es reafirma en la seva declaració del 27 dʼoctubre de 2016.

La declaració reclama un model de finançament universitari estable que asseguri la suficiència econòmica de les universitats per poder complir les seves missions, amb lʼhoritzó dʼassolir a mitjà termini el finançament mitjà dels països de lʼOCDE (1,22 % del PIB). Alhora, es reclama igualment una reducció progressiva dels preus de matrícula dels estudiants, per igualar-se també a la mitjana de lʼOCDE, que és dʼun 14 %, però reclamant que aquesta mesura es dugui a terme en cap cas en detriment de la necessària millora del finançament de les universitats públiques.

En essència, doncs, la declaració de lʼACUP vincula una millora global imprescindible en el molt precari finançament de les universitats a una reducció proporcional dels preus de matrícula. Atès que la declaració és fruit de la unanimitat dels seus membres, i atès que no ha estat discutida a hores dʼara amb el Govern ni amb els grups parlamentaris, lʼACUP ara com ara no pot acceptar que sʼinterpreti com a argument per als debats i les decisions de la Generalitat en aquesta matèria, ni que el nom dels rectors i rectores i presidents i presidentes dels consells socials serveixi per fonamentar cap mesura relacionada amb el finançament de les universitats presa sense comptar amb la participació dels responsables universitaris.

En aquest sentit, demana al Govern i al Parlament que comptin formalment amb la participació dels responsables de les universitats sempre que hagin de prendre decisions sobre aspectes que comprometin els objectius principals de les institucions universitàries i la seva sostenibilitat present i futura.