Comunicat de la Facultat d'Economia i Empresa

Logo de la Facultat d'Economia i Empresa.
Logo de la Facultat d'Economia i Empresa.
Institucional
(02/08/2016)

Davant de lʼanul·lació de lʼexamen de revaluació de lʼassignatura de Fonaments de la Fiscalitat del grau dʼAdministració i Direcció dʼEmpreses, celebrat el passat 5 de juliol, per lʼexistència dʼindicis de frau, el Deganat de la Facultat dʼEconomia i Empresa vol fer constar:

Logo de la Facultat d'Economia i Empresa.
Logo de la Facultat d'Economia i Empresa.
Institucional
02/08/2016

Davant de lʼanul·lació de lʼexamen de revaluació de lʼassignatura de Fonaments de la Fiscalitat del grau dʼAdministració i Direcció dʼEmpreses, celebrat el passat 5 de juliol, per lʼexistència dʼindicis de frau, el Deganat de la Facultat dʼEconomia i Empresa vol fer constar:

  • El 6 de juliol, una de les professores examinadores de la prova va rebre un correu electrònic anònim advertint que lʼexamen havia estat sostret i venut a estudiants amb antelació a la prova.
  • Davant la gravetat dels fets denunciats, la Facultat dʼEconomia i Empresa decideix posar el cas en mans dels Mossos dʼEsquadra el divendres 8 de juliol. Els mossos inicien la investigació la setmana següent.
  • Com que les evidències que té la policia indiquen que existeix una alta probabilitat que la prova hagi circulat entre els estudiants de manera majoritària, i la correcció de lʼexamen no pot discriminar entre els estudiants que el tenien i els que no el tenien, la Facultat decideix anul·lar lʼexamen i repetir-lo el dia 5 de setembre a les 15h.
  • El centre facilitarà, amb alternatives obertes, la realització de la prova a tots aquells estudiants que el 5 de setembre no tinguin disponibilitat per anar a la Facultat dʼEconomia i Empresa per raons laborals o personals justificades. Dʼaquesta manera, per exemple, els estudiants que iniciïn un Erasmus podran fer lʼexamen a la universitat dʼacollida.
  • El centre facilitarà, amb alternatives obertes, la realització de la prova a tots aquells estudiants que el 5 de setembre no tinguin disponibilitat per anar a la Facultat dʼEconomia i Empresa per raons laborals o personals justificades. Dʼaquesta manera, per exemple, els estudiants que iniciïn un Erasmus podran fer lʼexamen a la universitat dʼacollida.
  • La Facultat entén que aquesta és la mesura més justa per tal de garantir que tots els estudiants disposen de les mateixes condicions a lʼhora dʼafrontar lʼexamen i per garantir que no hi ha cap estudiant que supera una assignatura de forma fraudulenta, la qual cosa perjudicaria al conjunt dels estudiants de la facultat.