Comencen les competicions de la Lliga Interna de Debat de la UB

El dimecres 16 estarà dedicat a una novetat d’enguany, el I Torneig de Discursos de la Universitat de Barcelona.
El dimecres 16 estarà dedicat a una novetat d’enguany, el I Torneig de Discursos de la Universitat de Barcelona.
Cultura
(13/02/2017)

Del 13 al 17 de febrer, lʼAula Magna de lʼEdifici Històric acull lʼonzena edició de la Lliga Interna de Debat de la UB, que organitzen lʼAssociació de Debat de la Universitat de Barcelona i el Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística, amb el suport del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant, i que està oberta a tots els estudiants de la Universitat. Fins al 15 de febrer es faran les proves eliminatòries, al voltant del tema «Sʼhauria de limitar Internet?». I el dia 17 tindran lloc la semifinal i la final, amb el tema «Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació?». El dimecres 16 estarà dedicat a una novetat dʼenguany, el I Torneig de Discursos de la Universitat de Barcelona.

El dimecres 16 estarà dedicat a una novetat d’enguany, el I Torneig de Discursos de la Universitat de Barcelona.
El dimecres 16 estarà dedicat a una novetat d’enguany, el I Torneig de Discursos de la Universitat de Barcelona.
Cultura
13/02/2017

Del 13 al 17 de febrer, lʼAula Magna de lʼEdifici Històric acull lʼonzena edició de la Lliga Interna de Debat de la UB, que organitzen lʼAssociació de Debat de la Universitat de Barcelona i el Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística, amb el suport del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant, i que està oberta a tots els estudiants de la Universitat. Fins al 15 de febrer es faran les proves eliminatòries, al voltant del tema «Sʼhauria de limitar Internet?». I el dia 17 tindran lloc la semifinal i la final, amb el tema «Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació?». El dimecres 16 estarà dedicat a una novetat dʼenguany, el I Torneig de Discursos de la Universitat de Barcelona.

La Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona, que tindrà lloc a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric, és una competició lúdica i formativa en què els equips, formats per alumnat universitari dels diversos ensenyaments de la Universitat i liderats per un capità, sʼenfronten en un seguit de debats al voltant dʼun tema dʼactualitat proposat des de lʼorganització. En lʼedició dʼenguany sʼhi han inscrit vuit equips, integrats per estudiants de les facultats de Matemàtiques, Geografia i Història, Economia i Empresa, Dret, Física i Psicologia, que sʼenfrontaran, agrupats en equips de dos a cinc participants, en rondes eliminatòries amb emparellaments a lʼatzar. Enguany, el tema de debat de les fases eliminatòries («Sʼhauria de limitar Internet?») és fix, a diferència de com havia estat fins ara, seguint el model de debat acadèmic més utilitzat en competicions universitàries.

La posició que hauran de defensar els participants —a favor o en contra— se sortejarà cinc minuts abans de lʼinici dels debats. Aquesta mecànica comporta un alt nivell dʼexigència i permet als concursants demostrar la seva capacitat i talent per parlar en públic i davant dʼun jurat format per autoritats acadèmiques i especialistes en comunicació. Els dos equips amb més bona puntuació sʼenfronten en la final per decidir el primer i el segon lloc. Guanya lʼequip amb més capacitat per comunicar, fer-se entendre i, sobretot, unir punts de vista i crear opinió. Els guanyadors de la competició representaran la Universitat de Barcelona en la XIII Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives dʼUniversitats.
La pràctica del debat és una activitat que permet millorar lʼoratòria i la retòrica, atorga seguretat a lʼhora de parlar en públic i ofereix eines per dominar el llenguatge. El debat també permet que els estudiants adquireixin i posin en pràctica estratègies de mediació i tècniques de negociació i de resolució de conflictes. Tot plegat fa que aquesta activitat, reconeguda amb un crèdit ECTS, tingui un potencial formatiu elevat.
 
Pel que fa al I Torneig de Discursos de la Universitat de Barcelona, hi podran competir tots els participants en la lliga interna. En la fase classificatòria, el tema del discurs és lliure. Els millors, passaran a quarts i, a partir dʼaquí, el tema sʼassignarà a lʼatzar dʼentre els que proposi el jurat.

Hi ha en joc participar en la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives

LʼXI Lliga Interna de Debat de la UB serveix per escollir lʼequip que representarà la Universitat en la XII Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives dʼUniversitats, que tindrà lloc a la Universitat Pompeu Fabra del 24 al 27 dʼabril.
 
Més informació, al web de la Lliga Universitària de Debat de la UB