Comencen a monitoritzar camps salins del Delta de l'Ebre amb noves varietats d'arròs tolerants a la salinitat, dins el projecte NEURICE

Hivernacles de la Universitat de Barcelona.
Hivernacles de la Universitat de Barcelona.
Recerca
(06/06/2017)

El projecte NEURICE ha començat a monitoritzar la salinitat de quatre camps salins del Delta de lʼEbre per a realitzar assaigs de noves varietats en desenvolupament dʼarròs tolerants a la salinitat. Durant uns mesos es controlarà la salinitat de lʼaigua i del sòl dels camps dʼarròs, lʼalçada de la làmina dʼaigua i la salinitat de lʼaigua a lʼentrada i a la sortida dels camps per fer-ne un seguiment precís. Està previst que a la campanya vinent ja es puguin plantar les noves línies dʼarròs per a ser avaluades en camps tant salins i com no salins.

Hivernacles de la Universitat de Barcelona.
Hivernacles de la Universitat de Barcelona.
Recerca
06/06/2017

El projecte NEURICE ha començat a monitoritzar la salinitat de quatre camps salins del Delta de lʼEbre per a realitzar assaigs de noves varietats en desenvolupament dʼarròs tolerants a la salinitat. Durant uns mesos es controlarà la salinitat de lʼaigua i del sòl dels camps dʼarròs, lʼalçada de la làmina dʼaigua i la salinitat de lʼaigua a lʼentrada i a la sortida dels camps per fer-ne un seguiment precís. Està previst que a la campanya vinent ja es puguin plantar les noves línies dʼarròs per a ser avaluades en camps tant salins i com no salins.

Els assajos de camp formen part del projecte de finançament europeu NEURICE, liderat per la Universitat de Barcelona (UB) i estan coordinats per lʼIRTA dʼAmposta i la Cámara Arrossera del Montsià. El projecte compta també amb la important participació del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) i lʼempresa dʼenginyeria IRIS, entre altres socis internacionals. Lʼobjectiu del projecte és desenvolupar varietats dʼarròs amb valor comercial, cultivables en climes mediterranis i que puguin créixer en condicions de salinitat elevada.

Al delta de lʼEbre la plaga del cargol poma obliga a buscar estratègies per evitar que els cargols es mengin les plantes joves. A banda de la inundació amb aigua de mar, una altra estratègia és la sembra en sec de lʼarròs, ja que sense aigua, el cargol resta inactiu.  Un dels problemes que presenta aquest darrer mètode, però, és que sense aigua augmenta la salinitat del sòl. La possibilitat de cultivar varietats amb una alta tolerància a la salinitat permetria no només ajudar a eradicar el cargol poma mitjançant la inundació amb aigua de mar, sinó que també també ajudaria a instaurar la estratègia de la sembra en sec de lʼarròs.

A banda de la plaga del cargol, la disminució de la productivitat dels camps a causa de la sal és una de les principals preocupacions dels productors. Aquest problema és ocasionat principalment per la intrusió marina als terrenys costaners degut a la regressió del delta per manca de sediments combinat amb el canvi climàtic, pel que les zones de cultiu dʼarròs, principalment deltes, són molt vulnerables. Els assaigs amb les noves varietats es faran també en zones arrosseres de França i Itàlia on es pateixen també els problemes de la salinitat i alhora sʼestan preparant per la possible arribada del cargol poma.
 
Un centenar de línies tolerants a la salinitat seran validades

Durant el primer any de funcionament del projecte sʼhan realitzat milers de creuaments entre línies dʼarròs del Delta i les varietats més tolerants a salinitat . La UB, el CRAG i la Cámara ja estan obtenint la llavor dʼun centenar de línies seleccionades per la seva tolerància a salinitat que aquest hivern seran avaluades en assaigs hidropònics, les millors de les quals seran avaluades en assajos de camp salins i no salins durant les campanyes 2018 i 2019.

Paral·lelament, la UB està realitzant un estudi proteic de la varietat dʼarròs més tolerant a la salinitat del món per tal de determinar el mecanisme que permet que aquestes plantes puguin créixer en entorns de salinitat molt elevada.