Cloenda del curs Joves i competències socials, adreçat a nois i noies que compleixen mesures judicials en règim de medi obert

Un moment del curs.
Un moment del curs.
Acadèmic
(04/07/2014)

Avui a les 11 h té lloc a la Facultat de Pedagogia la jornada final del curs Joves i competències socials, adreçat a nois i noies que compleixen mesures judicials en règim de medi obert i que han estat tutoritzats per un equip professional que en fa lʼacompanyament. Durant lʼacte es farà el lliurament de diplomes a càrrec de Joaquim Clavaguera, director dʼExecució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya; la Dra. Carme Panchón, vicerectora dʼAdministració i Organització de la UB, i la Dra. Mercedes Torrado, directora del Departament de Mètodes dʼInvestigació i Diagnòstic en Educació de la UB.

Un moment del curs.
Un moment del curs.
Acadèmic
04/07/2014

Avui a les 11 h té lloc a la Facultat de Pedagogia la jornada final del curs Joves i competències socials, adreçat a nois i noies que compleixen mesures judicials en règim de medi obert i que han estat tutoritzats per un equip professional que en fa lʼacompanyament. Durant lʼacte es farà el lliurament de diplomes a càrrec de Joaquim Clavaguera, director dʼExecució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya; la Dra. Carme Panchón, vicerectora dʼAdministració i Organització de la UB, i la Dra. Mercedes Torrado, directora del Departament de Mètodes dʼInvestigació i Diagnòstic en Educació de la UB.

La finalitat del curs ha estat dotar els joves dʼeines per adquirir i desenvolupar competències socials que els permetin gestionar els conflictes de manera positiva. Lʼactivitat sʼha fet en el marc dʼuna beca de recerca concedida a un grup de professores del Departament de Mètodes dʼInvestigació i Diagnòstic en Educació pel Centre dʼEstudis Jurídics i Formació Especialitzada —adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat— per a la promoció de la investigació en lʼàmbit de lʼexecució penal.

En aquest curs hi han participat 33 joves, set professores de la UB, una tècnica de Serveis Socials de lʼAjuntament de Vilanova i la Geltrú, tres tècnics de lʼEquip de Medi Obert 2 (EMO 2, que comprèn les comarques del Garraf, el Baix Llobregat i lʼAlt Penedès), una tècnica de lʼ EMO 3 (Vallès Occidental), i una tècnica de lʼEMO 4 (Vallès Oriental).

Lʼactivitat formativa és el resultat del treball conjunt de personal tècnic i coordinadors del programa del Departament de Justícia Generalitat de Catalunya, personal tècnic de la Regidoria de Serveis Socials de lʼAjuntament de Vilanova i la Geltrú i professores de la UB.

La jornada ha estat organitzada per lʼInstitut de Ciències de lʼEducació de la UB, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI), el Consorci Institut dʼInfància i Món Urbà (CIIMU), el Departament de Mètodes dʼInvestigació i Diagnòstic en Educació de la UB i la Facultat de Pedagogia.