Claustre Universitari ordinari, dimecres 20 de juliol

Paranimf de la Universitat de Barcelona.
Paranimf de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(19/07/2016)

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, convoca una sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc aquest dimecres, 20 de juliol, a les 9.30 h, en primera convocatòria, i a les 10 h, en segona convocatòria, al Paranimf de lʼEdifici Històric, amb lʼordre del dia següent:

  1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària de 4 de març de 2016 i de la sessió extraordinària de 5 de maig de 2016.
  2. Informe del rector.
  3. Informació acadèmica.
  4. Modificació del Reglament dʼeleccions del personal acadèmic i del personal dʼadministració i serveis per a membres del Claustre de la Universitat de Barcelona i del Reglament dʼeleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona per incorporar-hi la possibilitat de la votació electrònica.
  5. Torn obert de paraules  
Paranimf de la Universitat de Barcelona.
Paranimf de la Universitat de Barcelona.
Institucional
19/07/2016

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, convoca una sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc aquest dimecres, 20 de juliol, a les 9.30 h, en primera convocatòria, i a les 10 h, en segona convocatòria, al Paranimf de lʼEdifici Històric, amb lʼordre del dia següent:

  1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària de 4 de març de 2016 i de la sessió extraordinària de 5 de maig de 2016.
  2. Informe del rector.
  3. Informació acadèmica.
  4. Modificació del Reglament dʼeleccions del personal acadèmic i del personal dʼadministració i serveis per a membres del Claustre de la Universitat de Barcelona i del Reglament dʼeleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona per incorporar-hi la possibilitat de la votació electrònica.
  5. Torn obert de paraules