Científics catalans busquen noves varietats dʼarròs per lluitar contra el cargol poma i els efectes del canvi climàtic

Investigadors de la Universitat de Barcelona que participen en el projecte europeu New commercial EUropean RICE (NEURICE).
Investigadors de la Universitat de Barcelona que participen en el projecte europeu New commercial EUropean RICE (NEURICE).
Recerca
(26/07/2016)

Lʼaugment de la salinitat pels efectes del canvi climàtic amenacen el conreu dʼarròs a Europa. El projecte europeu New Commercial European Rice (NEURICE), coordinat per la Universitat de Barcelona i en el qual participen lʼInstitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), el Centre de Recerca en Agrogenòmica (CRAG), la cooperativa catalana Cambra Arrossera del Montsià i lʼempresa catalana dʼenginyeria IRIS, entre altres socis, vol aconseguir noves varietats dʼarròs tolerants a la salinitat. Aquesta propietat permetria adaptar lʼarròs europeu a les condicions imposades pel canvi climàtic sense perdre productivitat. A més, també serviria per lluitar contra el cargol poma (Pomacea maculata), una plaga que amenaça els cultius i que només sʼha aconseguit eliminar inundant els camps dʼarròs amb aigua de mar.

Investigadors de la Universitat de Barcelona que participen en el projecte europeu New commercial EUropean RICE (NEURICE).
Investigadors de la Universitat de Barcelona que participen en el projecte europeu New commercial EUropean RICE (NEURICE).
Recerca
26/07/2016

Lʼaugment de la salinitat pels efectes del canvi climàtic amenacen el conreu dʼarròs a Europa. El projecte europeu New Commercial European Rice (NEURICE), coordinat per la Universitat de Barcelona i en el qual participen lʼInstitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), el Centre de Recerca en Agrogenòmica (CRAG), la cooperativa catalana Cambra Arrossera del Montsià i lʼempresa catalana dʼenginyeria IRIS, entre altres socis, vol aconseguir noves varietats dʼarròs tolerants a la salinitat. Aquesta propietat permetria adaptar lʼarròs europeu a les condicions imposades pel canvi climàtic sense perdre productivitat. A més, també serviria per lluitar contra el cargol poma (Pomacea maculata), una plaga que amenaça els cultius i que només sʼha aconseguit eliminar inundant els camps dʼarròs amb aigua de mar.

El canvi climàtic amenaça el conreu de lʼarròs

La producció dʼarròs a Europa, que actualment abasteix les dues terceres parts de lʼarròs que es consumeix al continent, es veu amenaçada pels efectes del canvi climàtic, com succeeix en molts altres conreus.

A les conques mediterrànies, el canvi climàtic provoca un increment de les temperatures i períodes de sequera més freqüents i severs que perjudiquen la qualitat de lʼaigua i el cabal dels rius. Tots aquests efectes augmenten la salinitat del sòl, la qual cosa afecta de manera negativa la productivitat dels conreus. El canvi climàtic també provoca una elevació del nivell del mar, i incrementa encara més la salinització de les zones costaneres, deltes i desembocadures de rius on es cultiva lʼarròs. «Lʼarròs és un dels cultius més sensibles a la salinitat; per això, si no fem res, dʼaquí a uns quants anys, lʼarròs i el sector arrossaire de la Mediterrània desapareixeran», explica Salvador Nogués, professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i coordinador del projecte.

Lʼobjectiu de NEURICE és obtenir varietats dʼarròs tolerants a la salinitat i adaptades a aquestes zones, que permetin seguir conreant lʼarròs sense perdre productivitat i mantenir lʼimpacte positiu que seʼn deriva per al medi ambient, el paisatge i tot lʼàmbit socioeconòmic.

El cargol poma i el delta de lʼEbre

A Catalunya, el delta de lʼEbre està amenaçat des de fa uns anys per una nova espècie invasora amb efectes devastadors sobre les collites dʼarròs: el cargol poma (Pomacea maculata). Lʼalta capacitat reproductiva i lʼabsència de depredadors naturals dʼaquesta espècie han fet que la seva expansió pel Delta hagi estat impossible dʼaturar i que els danys que causa als conreus siguin cada cop més grans. «És tracta dʼun problema greu i urgent, perquè si no aturem el cargol poma al delta de lʼEbre, dʼaquí a poc arribarà a les altres zones arrosseres dʼEspanya i dʼEuropa», reflexiona Salvador Nogués.

Una de les poques estratègies que ha aconseguit frenar la presència de cargol poma als camps ha estat inundar-los amb aigua de mar, aprofitant que aquesta espècie no tolera salinitats elevades. Malauradament, la salinitat residual després del tractament amb aigua de mar provoca pèrdues en les collites, que en els pitjors casos han arribat fins a un 30 % de la producció.

Alhora, sʼestà estudiant sembrar lʼarròs en sec per evitar parcialment els danys causats pel cargol poma, que es donen sobretot a lʼinici del cultiu. Però sʼha vist que la aplicació dʼaquesta tècnica al delta de lʼEbre requereix varietats tolerants a la salinitat, ja que en cas contrari la llavor mor per excés de sal. Per tant, a Catalunya, el projecte NEURICE no solament vol oferir una solució per adaptar les varietats dʼarròs als efectes del canvi climàtic, sinó que a més permetrà lluitar contra la plaga del cargol poma.

Incorporar la tolerància a la salinitat de varietats tropicals

A Àsia ja existeixen algunes varietats tropicals dʼarròs altament tolerants a la salinitat però que no es poden cultivar en climes mediterranis i no són comercialment viables. Recentment, sʼha descobert que la tolerància a la salinitat dʼaquestes varietats tropicals asiàtiques sʼexplica per la presència dʼun petit segment cromosòmic anomenat Saltol. Per incorporar aquesta tolerància a la salinitat a les varietats comercials europees, el projecte utilitzarà tècniques tradicionals de millora vegetal, no transgèniques. «Es tracta dʼhibridar amb tècniques de creuament clàssic varietats asiàtiques resistents a la salinitat amb varietats locals de cadascun dels països participants en el projecte, fins a aconseguir varietats totalment adaptades a cada zona, però altament tolerants a la salinitat», explica Xavier Serrat, investigador de la UB que també participa en el projecte. «Un expert —continua Serrat— pot trigar fins a dotze anys a aconseguir una nova varietat dʼarròs comercial; nosaltres pretenem obtenir un mínim de dotze varietats europees resistents a la salinitat en els quatre anys que durarà el projecte».

Les varietats tolerants a la salinitat, seran tan bones com les actuals?

Estudiar el comportament de les noves varietats és una de les tasques importants del projecte. Les primeres proves es faran en cultius hidropònics en hivernacles, un entorn que permet avaluar el grau de tolerància a la salinitat de les noves varietats de manera controlada i més efectiva i ràpida que en condicions de camp.

Un cop identificades les línies més tolerants a la salinitat, sʼhauran de provar durant dos anys consecutius als arrossars dels deltes de lʼEbre (Espanya), del Po (Itàlia) i del Roine (França) a partir del 2018. Aquestes varietats sʼaniran conreant en camps amb salinitat i sense salinitat per comparar-ne la producció i el comportament agronòmic. Les varietats tolerants a la salinitat que superin els assajos de camp seran registrades i comercialitzades perquè els productors dʼarròs puguin continuar cultivant arròs en zones amb salinitat elevada.

Sobre el projecte NEURICE

El projecte NEURICE està finançat pel programa Horitzó 2020, a través de la convocatòria Reptes socials - Seguretat alimentària, agricultura sostenible, recerca marina i marítima i bioeconomia. Es tracta dʼun projecte de quatre anys (2016-2020) que pretén trobar noves línies varietals que permetin millorar la producció, lʼestabilitat i la qualitat de la producció europea d'arròs.

El projecte promou la recerca col·laborativa entre experts de diversos camps: biotecnologia, fisiologia vegetal, desenvolupament agronòmic, electrofisiologia i senyalització cel·lular i sistemes de control de salinitat.