Ciències del Mar, Llengües Romàniques i Comerç i Distribució, nous graus de la UB per al curs 2015-2016

La Universitat de Barcelona presenta les principals novetats al Saló de l'Ensenyament.
La Universitat de Barcelona presenta les principals novetats al Saló de l'Ensenyament.
Acadèmic
(17/03/2015)

El grau de Ciències del Mar, pioner a les universitats catalanes; la nova titulació de Llengües Romàniques i les seves Literatures, i lʼensenyament de Comerç i Distribució, que sʼofereix a través de lʼEscola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI), centre en procés dʼadscripció a la UB, són les principals novetats acadèmiques que presenta la Universitat de Barcelona per al curs 2015-2016 al Saló de lʼEnsenyament.

La Universitat de Barcelona presenta les principals novetats al Saló de l'Ensenyament.
La Universitat de Barcelona presenta les principals novetats al Saló de l'Ensenyament.
Acadèmic
17/03/2015

El grau de Ciències del Mar, pioner a les universitats catalanes; la nova titulació de Llengües Romàniques i les seves Literatures, i lʼensenyament de Comerç i Distribució, que sʼofereix a través de lʼEscola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI), centre en procés dʼadscripció a la UB, són les principals novetats acadèmiques que presenta la Universitat de Barcelona per al curs 2015-2016 al Saló de lʼEnsenyament.

 

Nou grau de Ciències del Mar

Amb el grau de Ciències del Mar, que impartirà la UB amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), es consoliden definitivament a Catalunya els estudis universitaris en aquest àmbit, trenta anys després de la posada en marxa del programa de doctorat de Ciències del Mar, i vuit anys després dʼengegar el màster dʼOceanografia i Gestió del Medi Marí.

Miquel Canals, catedràtic dʼEstratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines de la UB i coordinador dʼaquest grau, assenyala: «Aquesta titulació obre grans possibilitats professionals perquè abasta sectors dʼactivitat tan importants com lʼalimentari, lʼenergètic, la gestió, lʼordenació i les actuacions a la costa i els fons marins, així com el medi ambient marí, entre dʼaltres. Els nous graduats sortiran preparats per incorporar-se a empreses privades i públiques, administracions, centres de recerca i organitzacions internacionals».

Lʼimpuls dʼaquest grau ha rebut un suport important de col·legis i associacions professionals, òrgans i agències de les administracions estatal i autonòmica, grups i centres de recerca, universitats i empreses, així com dʼexperts i personalitats destacades, entre els quals hi ha Robert Ballard, oceanògraf descobridor de les surgències hidrotermals al fons dels oceans i de les formes extremes de vida pròpies dʼaquests ambients, i també del derelicte del Titanic; Wallace Broecker, el científic que va encunyar i va desenvolupar els conceptes dʼescalfament global i cinta transportadora oceànica, i Federico Mayor Zaragoza, professor, polític i alt funcionari català, que va ser ministre dʼEducació i Ciència entre el 1981 i el 1982 i director general de la UNESCO entre el 1987 i el 1999.

El nou grau de Ciències del Mar de la UB sʼorganitzarà en quatre cursos, amb un total de 240 crèdits, i oferirà 60 places de nou accés cada curs. Al pla dʼestudis hi tenen un pes especial la biologia, la geologia i lʼecologia marines, i posa èmfasi en els continguts de caràcter transversal, instrumental i professionalitzador.

Els estudiants rebran una formació transdisciplinària, àmplia i rigorosa, centrada en la biologia i la geologia, i també en la resta de ciències bàsiques, així com en aspectes del dret i lʼeconomia relacionats amb el mar. El nou grau està adscrit a la Facultat de Geologia i es desenvoluparà en estreta col·laboració amb la Facultat de Biologia, i també amb les facultats de Farmàcia, Física, Dret i Economia i Empresa de la UB, a més de la UPC.

 

La UB reformula Filologia Romànica

La segona gran novetat que presenta la Universitat de Barcelona per al curs vinent és la reformulació de Filologia Romànica, que es converteix en una titulació nova: Llengües Romàniques i les seves Literatures. Meritxell Simó, professora de Filologia Romànica de la UB i coordinadora del grau, destaca que «aquesta titulació aporta un nou perfil professional, més transversal i plurilingüe, cosa que augmentarà les sortides laborals dels graduats». La UB ofereix 40 places per a aquesta titulació.

Aquests nous estudis prioritzen la comprensió del món modern a partir de la reflexió sobre els seus orígens, lʼestudi de les llengües i literatures romàniques modernes i les noves tecnologies que han revolucionat el panorama dels estudis dʼhumanitats en les darreres dècades.

El grau vol donar als alumnes una base científica sòlida, amb lʼestudi, des dʼuna òptica transversal i comparatista, del conjunt de llengües i literatures romàniques, com a sistema unitari i divers alhora. Lʼestudiant es pot especialitzar a través de les matèries obligatòries, i té la possibilitat dʼescollir entre català, castellà, francès i llatí, en un primer moment, i entre italià i gallec/portuguès, en un segon moment.

Aquest grau orientarà, doncs, cap a tres perfils professionals diferents: ensenyament secundari, ensenyament de llengües estrangeres, i traducció i recerca. A part dʼaquestes sortides, la interdisciplinarietat i la versatilitat del grau també habiliten per dur a terme un ampli ventall de tasques professionals, com ara el treball editorial, la mediació cultural, la gestió cultural, lʼelaboració dʼinformació divulgativa i especialitzada en mitjans tradicionals (premsa escrita, llibres de text, etc.) i electrònics (webs, etc.), la gestió dʼarxius, tradicionals i digitals, lʼassessorament cultural i lingüístic, lʼelaboració de manuals, catàlegs, diccionaris, textos i materials en suport multimèdia, etc.

 

Altres graus de nova creació

LʼEscola Superior de Comerç i Distribució, nou centre adscrit de la UB, impartirà el grau de Comerç i Distribució, pioner a Catalunya i singular a tot lʼEstat. Aportarà una formació transversal amb coneixements basats en lʼeconomia, la gestió empresarial, la psicologia, el coneixement del territori i el funcionament de les ciutats, però també busca desenvolupar les habilitats dʼobservació, creativitat i iniciativa i les capacitats dʼorganització, comunicació i lideratge dʼequips. 

Aquest grau crea un perfil professional que dóna resposta a necessitats de les empreses del comerç i la distribució. Les dades indiquen que en només sis mesos, el 80 % dels nous graduats en Comerç i Distribució troben feina dʼacord amb la seva formació superior.

Sota la coordinació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la UB també ofereix per al curs vinent 120 places dʼaccés al grau en línia de Gestió i Administració Pública, amb un pla dʼestudis molt similar al que imparteix la UB des del 2009 de manera presencial, però amb metodologies i materials virtuals.

Finalment, lʼoferta de graus es completa amb la titulació interuniversitària de Fisioteràpia, que impartiran lʼEscola Universitària de la Salut i lʼEsport (EUSES), de la Universitat de Girona, que coordinarà el grau, i lʼEscola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB).

 

Turisme Urbà i Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis encapçalen lʼoferta de màsters

Lʼoferta de màsters de la Universitat de Barcelona presenta novetats importants amb vista al curs 2015-2016. La Facultat de Geografia i Història posa en marxa el màster de Turisme Urbà, que estarà coordinat pel professor Francesc López Palomeque, que remarca: «Aquesta titulació constituirà una oportunitat per formar-se en un àmbit professional de gran dinamisme actual i futur, en un context de ràpida transformació de les ciutats, de consolidació del paradigma de ciutat intel·ligent i dʼeclosió de lʼentorn urbà com a escenari turístic». El màster, que ofereix 30 places, incorpora en el seu contingut dos àmbits nous i diferenciats: lʼemprenedoria en destinacions urbanes i la generació de coneixement i intel·ligència turística.

Dʼaltra banda, la Facultat de Medicina incorpora a la seva oferta el màster oficial de Bases per a lʼAtenció i Educació de les Persones amb Diabetis, que coordina Enric Esmatjes, professor del Departament de Medicina. La finalitat dʼaquest màster és oferir una formació dʼexpert en diabetis, adequada per treballar amb aquesta malaltia crònica que afecta totes les edats i que requereix un tractament i control molt complex en qualsevol nivell dʼatenció.

«Amb aquest màster de caràcter professionalitzador, potenciarem la coordinació entre els professionals sanitaris i els socials, amb la finalitat de garantir intervencions sanitàries efectives, segures i eficients», assenyala Enric Esmatjes. El màster, que ofereix 30 places i és de caràcter semipresencial, està avalat pel Grup dʼEstudis per a lʼEducació en Diabetis (DESG), la Societat Espanyola de Diabetis (SED), lʼAssociació Catalana de Diabetis (ACD), la Federació de Diabètics Espanyols (FEDE) i lʼAssociació de Diabètics de Catalunya (ADC).

Finalment, el Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA) oferirà a partir del curs 2015-2016 dos màsters universitaris nous: Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica i Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana. El 9 de març passat va sortir publicada al DOGC lʼordre ECO/35/2015, de 26 de febrer, per la qual sʼaprova lʼadscripció dʼUNIBA a la Universitat de Barcelona.

Podeu consultar la llista completa de màsters al web de la UB.
 

Nou estand de la UB al Saló de lʼEnsenyament

La UB serà present enguany al Saló de lʼEnsenyament amb un nou estand, un espai de 120 metres quadrats, que arriba fins als 170 amb els annexos de dos centres adscrits: lʼEscola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i lʼEscola dʼHostaleria i Turisme (CETT). L'estand està dissenyat per facilitar lʼatenció personalitzada als visitants. Cadascun dels punts dʼinformació pertany a un centre de la UB i té indicats els graus que sʼhi imparteixen. Cal sumar-hi també els punts dʼinformació de lʼEscola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI), lʼInstitut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), Infermeria i Relacions Públiques, així com els annexos abans esmentats de lʼESCAC i el CETT.

A banda de presentar lʼoferta acadèmica de les 82 titulacions de grau i dels serveis per al curs 2015-2016, lʼestand de la UB també tindrà a disposició dels visitants informació sobre la Universitat.

Amb el lema «Jo tb UB», els fullets amb lʼoferta formativa incorporen, com ja ho han fet els últims dos anys, un codi QR perquè els estudiants puguin accedir, des dels telèfons mòbils, a un miniweb específic de la UB on es recull informació sobre els serveis, els recursos en línia, les activitats adreçades a secundària i la divulgació científica, entre altres informacions dʼinterès.

A més de la informació directa que es proporciona des de lʼexpositor, els joves també hi podran trobar atenció i assessorament personalitzats. Personal del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant de la UB atendrà les consultes especialitzades dels visitants. Com en edicions anteriors, un representant de Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona) informarà els estudiants sobre sortides professionals.

La UB distribuirà al Saló fulls de mà específics per a cadascun dels centres. En total se nʼhan editat dinou, un per cada facultat o escola, i un altre que inclou lʼoferta acadèmica dels centres adscrits a la UB. A més, se nʼha dissenyat un en què es recull el nom de tots els graus, ordenats per àrea de coneixement, i el centre on sʼimparteix el grau.

 

Geologia i La UB divulga, presents a lʼEspai Ciència

Enguany, La UB divulga torna a tenir presència a lʼEspai Ciència del Saló de lʼEnsenyament amb estand propi. Els visitants que sʼhi apropin podran conèixer de primera mà la recerca i la innovació que duen a terme alguns grups de recerca de la UB de diferents branques del coneixement, com ara la Física, la Biologia, les Matemàtiques o la Medicina. Diversos investigadors mostraran i compartiran amb els visitants les seves recerques a través de tallers i activitats interactives, com ara demostracions i experiments científics, per promoure lʼinterès dels joves per les carreres científiques i tecnològiques.

Com en els darrers sis anys, la Facultat de Geologia, juntament amb lʼInstitut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA-CSIC), també tenen estand a lʼEspai Ciència, per mostrar la diversitat dʼorientacions professionals relacionades amb la Geologia, les Ciències del Mar i l'Enginyeria Geològica. Representants del Col·legi de Geòlegs de Catalunya i professors relacionats amb el grau interuniversitari d'Enginyeria Geològica (UPC-UB) detallaran les sortides professionals de geòlegs, oceanògrafs i enginyers geòlegs. Una sèrie de pòsters descriptius també incidiran en diversos aspectes d'aquestes especialitats (estudi dels sistemes naturals terrestres, gestió ambiental, exploració de recursos, planificació i desenvolupament de infraestructures). A més, durant tot el Saló, hi haurà tallers sobre diferents temàtiques (registre de canvi climàtic en sediments de llacs, pràctiques de gemmologia i de cristal·lografia, propietats òptiques, estructuració de les masses dʼaigües oceàniques, etc.), així com activitats per comprendre el funcionament dels aqüífers, l'ascens del magma en sistemes volcànics, l'estudi del subsòl amb tècniques de georadar i sondes geofísiques, lʼanàlisi química de roques al camp, el funcionament d'un sismògraf i el significat dels senyals que registra, entre altres exemples.