Catorze màsters de la UB obtenen la nova distinció International Masterʼs Programme

La UB té una oferta docent per al curs 2014-2015 de més de 500 programes de màster i postgrau.
La UB té una oferta docent per al curs 2014-2015 de més de 500 programes de màster i postgrau.
Acadèmic
(05/06/2014)

Un total de catorze màsters de la UB han obtingut la distinció International Masterʼs Programme (IMP), que enguany atorga per primer cop la Generalitat de Catalunya a màsters oficials i propis amb un alt grau dʼinternacionalització impartits per universitats catalanes. La UB, dʼaltra banda, acaba dʼiniciar la campanya de difusió de lʼextensa i variada oferta docent per al curs 2014-2015 de més de 500 programes de màster i postgrau.

La UB té una oferta docent per al curs 2014-2015 de més de 500 programes de màster i postgrau.
La UB té una oferta docent per al curs 2014-2015 de més de 500 programes de màster i postgrau.
Acadèmic
05/06/2014

Un total de catorze màsters de la UB han obtingut la distinció International Masterʼs Programme (IMP), que enguany atorga per primer cop la Generalitat de Catalunya a màsters oficials i propis amb un alt grau dʼinternacionalització impartits per universitats catalanes. La UB, dʼaltra banda, acaba dʼiniciar la campanya de difusió de lʼextensa i variada oferta docent per al curs 2014-2015 de més de 500 programes de màster i postgrau.

Per seleccionar els màsters distingits amb la menció IMP sʼhan tingut en compte les llengües en què sʼimparteix la titulació, els mèrits del professorat, i la inserció professional i en programes de doctorat. A més, sʼha requerit que la titulació tingués una trajectòria de dos anys —o que provingués de la reestructuració dʼun màster anterior—, així com una matriculació mínima de vint estudiants, dels quals un 30 % provinguin de lʼestranger. Les quatre universitats catalanes que han obtingut més distincions IMP, a més de la UB amb catorze, han estat la UPC, amb disset, i la UAB i la UPF, amb vuit cadascuna.

Els màsters de la UB amb la nova distinció són: els màsters interuniversitaris de Psicologia de lʼEducació i dʼHistòria Econòmica, i els màsters de Patologia Mamària - Sinologia; Sida; Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües; Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista; Ciència Cognitiva i Llenguatge; Recerca en Comportament i Cognició; Economia; Fisiologia Integrativa; Nanociència i Nanotecnologia; Filosofia Analítica; International Economic Law and Policy i Matemàtica Avançada. Els màsters han estat seleccionats en una convocatòria pública resolta per lʼAgència de Gestió dʼAjuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 

Oferta de màsters i postgraus per al curs que ve

La Universitat de Barcelona ofereix per al curs que ve més de 140 màsters universitaris oficials, amb una orientació professional o de recerca. Dʼaquesta manera, els màsters universitaris oficials permeten accedir a una formació avançada que dóna pas a una especialització acadèmica i professional o a la iniciació en tasques de recerca i accés al doctorat.

Els màsters universitaris oficials estan adaptats a lʼespai europeu dʼeducació superior (EEES) i regulats pel Reial decret 1393/2007, de 29 dʼoctubre, de manera que estan reconeguts formalment tant a Espanya com a la resta de països europeus, i tenen uns preus públics regulats per la Generalitat de Catalunya. Dins dʼaquesta oferta, es troben els màsters interuniversitaris, coordinats entre la UB i altres universitats, així com els màsters Erasmus Mundus, coordinats amb altres països europeus.

Les persones interessades poden consultar-ne la informació i fer la preinscripció en línia a través de la pàgina de Màsters universitaris de la UB.

La Universitat de Barcelona ofereix també una oferta de més de 400 màsters propis, enfocats fonamentalment a aprofundir en les competències adquirides en els estudis previs amb vista a lʼespecialització o reorientació professional.

En funció de la seva càrrega lectiva, els màsters i postgraus propis es classifiquen en: màster (60 crèdits o més), diploma dʼespecialització o de postgrau (30 crèdits o més), expert (15 crèdits o més) i curs superior universitari (càrrega inferior a 15 crèdits). A més, es poden trobar cursos en modalitat presencial, semipresencial o a distància.

Les persones interessades poden consultar-ne tota la informació i requisits per fer la preinscripció o matrícula a través de la pàgina de Màsters i postgraus propis de la UB.

La campanya de difusió de tots aquests ensenyaments manté enguany el lema «No et preocupis pel teu futur, ocupa-teʼn», en referència a la millora de lʼocupabilitat que suposa la realització dʼestudis de màster i postgraus a la UB.