Carta oberta del Rector a la comunitat universitària

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez
El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez
(15/03/2011)

Benvolguda, benvolgut,

Les darreres setmanes he mantingut contactes amb el conseller dʼEconomia i Coneixement, el secretari dʼUniversitats i Recerca i el director general dʼUniversitats, i mʼhan comunicat que per a lʼexercici 2011 la nostra Universitat tindrà una notòria retallada en els ingressos que provenien de la Generalitat de Catalunya. Aquesta retallada és conseqüència de la conjuntura recent, de lʼestat financer de la Generalitat i de la política dʼajustament promoguda pel nou govern. En relació amb les previsions, tenen com a referència una retallada de prop del 15 % del pressupost assignat a les universitats a lʼinici de 2010 abans de les diferents mesures i els anuncis de reducció del dèficit públic.

 

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez
El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez
15/03/2011

Benvolguda, benvolgut,

Les darreres setmanes he mantingut contactes amb el conseller dʼEconomia i Coneixement, el secretari dʼUniversitats i Recerca i el director general dʼUniversitats, i mʼhan comunicat que per a lʼexercici 2011 la nostra Universitat tindrà una notòria retallada en els ingressos que provenien de la Generalitat de Catalunya. Aquesta retallada és conseqüència de la conjuntura recent, de lʼestat financer de la Generalitat i de la política dʼajustament promoguda pel nou govern. En relació amb les previsions, tenen com a referència una retallada de prop del 15 % del pressupost assignat a les universitats a lʼinici de 2010 abans de les diferents mesures i els anuncis de reducció del dèficit públic.

 

Com a rector de la Universitat de Barcelona, i en aquests moments també president de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP), defensaré les necessitats financeres de la universitat pública i el paper estratègic que assumeix en lʼeconomia del coneixement. Però, també hem de ser conscients i solidaris amb la resta de sectors públics, que, com la salut o lʼeducació obligatòria, són tan demanats socialment com lʼensenyament i la recerca superior, i els quals també reben els efectes dʼaquesta retallada del finançament públic.

Tinc, però, el compromís del conseller dʼEconomia i Coneixement de recuperar en un termini estimat de dos anys el nivell pressupostari que teníem a lʼinici de 2010. Així, doncs, ens correspon una gestió austera i demanar la comprensió i un esforç addicional durant aquest any i el proper, per poder conviure amb la caiguda de la nostra principal font dʼingressos amb un resultat pressupostari assumible per una situació financera que arrossega un important dèficit acumulat.

 

No obstant això, les prioritats de la direcció i gestió de la UB continuen sent la qualitat docent, la millora continuada en recerca i transferència, així com lʼèxit i lʼenllestiment dels projectes iniciats. La disminució dʼingressos públics implicarà sens dubte retards en algunes actuacions, reducció de la despesa administrativa i de funcionament i altres ajustaments econòmics, sempre vigilant que no tinguin impacte en la nostra activitat bàsica, ni en cap de les nostres prioritats. Lʼobjectiu principal és poder superar aquest període transitori de dificultats de finançament amb el menor impacte possible en el nostre funcionament.
 
Així, doncs, com a rector de la UB us demano avui la màxima implicació crítica. La diversitat és un dels grans valors universitaris, la responsabilitat, el debat i lʼexigència són els camins que hem de seguir. Si hagués de resumir en quatre paraules el meu missatge us diria: «Sacrifici, esforç, exigència i futur». Els temps actuals demanen a tots els sectors socials —i també a la universitat— sacrificis que es concreten en lʼesforç professional i en la feina ben feta; però de cap manera hem de renunciar a lʼexigència dels recursos que són indispensables per tal que la universitat pública continuï sent una institució independent que concentri les respostes de totes les branques del saber científic, que garanteixi la formació i que assumeixi el lideratge de pensar el nostre món i projectar-lo cap a un futur de progrés, benestar i solidaritat.
 
El paper de la nostra institució esdevé avui molt important i, malgrat les retallades de recursos, actuarem des de la gestió per tal de ser més eficients, de buscar fórmules i alternatives, de treballar més que mai. Dʼalguna manera, tota la comunitat universitària haurà de posar-hi el seu gra de sorra. Són tots els anys dʼhistòria de la nostra Universitat i el nostre lideratge avui, la suma de tots i cadascun de vosaltres, el que dibuixa la força del que som i el que, malgrat totes les dificultats, ens permet mirar el present i el futur amb optimisme.
 
 
Ben cordialment,
 
Dídac Ramírez i Sarrió
Rector