Canvis a lʼequip de govern de la Universitat de Barcelona

 
 
Institucional
(20/07/2017)

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, ha decidit introduir canvis en el seu equip de govern, que afecten les àrees acadèmica i dʼestudiants. Després de sis mesos, el dia a dia de lʼacció de govern ha fet palesa la necessitat de canvis en lʼestructura, en la distribució de competències i en els responsables de les àrees acadèmica i dʼestudiants.

 
 
Institucional
20/07/2017

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, ha decidit introduir canvis en el seu equip de govern, que afecten les àrees acadèmica i dʼestudiants. Després de sis mesos, el dia a dia de lʼacció de govern ha fet palesa la necessitat de canvis en lʼestructura, en la distribució de competències i en els responsables de les àrees acadèmica i dʼestudiants.

En conseqüència, Amelia Díaz es convertirà en la nova vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, assumint les funcions de lʼantic Vicerectorat dʼOrdenació Acadèmica. El Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística recau en Mercè Puig, que fins ara havia desenvolupat tasques com a delegada del rector per al multilingüisme. 

El rector Elias reforça també lʼàmbit dʼigualtat i acció social creant un vicerectorat específic, que dirigirà Maite Vilalta, fins ara delegada per a lʼacció social.

Elias vol agrair públicament a Alba Ambròs i Lola Sánchez la seva dedicació durant aquests mesos. Els nous càrrecs prendran possessió el proper dimarts 25 de juliol.