Barcelona acull la nova edició del Congrés de Geofísica Aplicada a lʼEnginyeria i al Medi Ambient

Albert Casas, catedràtic del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la UB.
Albert Casas, catedràtic del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la UB.
Recerca
(29/07/2016)
Albert Casas, catedràtic del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la UB.
Albert Casas, catedràtic del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la UB.
Recerca
29/07/2016