Aprovada en Consell de Govern la liquidació del pressupost de lʼexercici 2013

Escut de la UB.
Escut de la UB.
Institucional
(09/10/2014)

Durant el Consell de Govern celebrat avui, 9 dʼoctubre, sʼha aprovat la liquidació del pressupost de lʼexercici 2013, que, tal com informava la Gerència en el Consell de Govern del juliol passat, «tanca amb equilibri pressupostari si es compara amb el còmput dʼingressos dʼaltres exercicis i es té en compte que el nou fraccionament de la matrícula en set terminis ha desplaçat part dʼaquest pagament del 2013 a lʼexercici 2014».

Escut de la UB.
Escut de la UB.
Institucional
09/10/2014

Durant el Consell de Govern celebrat avui, 9 dʼoctubre, sʼha aprovat la liquidació del pressupost de lʼexercici 2013, que, tal com informava la Gerència en el Consell de Govern del juliol passat, «tanca amb equilibri pressupostari si es compara amb el còmput dʼingressos dʼaltres exercicis i es té en compte que el nou fraccionament de la matrícula en set terminis ha desplaçat part dʼaquest pagament del 2013 a lʼexercici 2014».

El 2013, la UB també ha reduït el dèficit acumulat en 1,3 milions dʼeuros, dada que el situa ara en 60 milions. Dʼaquesta manera, la Universitat de Barcelona ha aconseguit reduir el dèficit acumulat des dels 82,7 milions dʼeuros xifrats el 2008 fins a aquests 60 milions actuals, és a dir, una disminució de prop del 30 %.

Durant la reunió dʼavui també sʼha presentat el nou Portal de transparència, des del qual la Universitat de Barcelona, conscient del seu paper com a agent social i de servei públic, posa a disposició de la seva comunitat universitària i de la societat en general informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament. Inclou dades generals de la institució, dades sobre el funcionament econòmic i pressupostari, i sobre les activitats en els àmbits de personal, estudiants, docència i recerca.