Ciència animada: un projecte audiovisual de La UB divulga per ensenyar conceptes científics a nens i nenes

El primer capítol, que ja es pot veure al web del projecte, està dedicat al mètode científic.
El primer capítol, que ja es pot veure al web del projecte, està dedicat al mètode científic.
Recerca
(04/02/2015)

La UB divulga estrena el projecte Ciència animada, que té com a objectiu principal  crear una biblioteca de recursos audiovisuals de caràcter científic, organitzada en capítols autoconclusius, en els quals sʼexplica, de manera visual i amena, conceptes científics per a nenes i nens. El primer capítol ja es pot veure al web del projecte i està dedicat al mètode científic a partir de lʼexemplificació de cada fase.

El primer capítol, que ja es pot veure al web del projecte, està dedicat al mètode científic.
El primer capítol, que ja es pot veure al web del projecte, està dedicat al mètode científic.
Recerca
04/02/2015

La UB divulga estrena el projecte Ciència animada, que té com a objectiu principal  crear una biblioteca de recursos audiovisuals de caràcter científic, organitzada en capítols autoconclusius, en els quals sʼexplica, de manera visual i amena, conceptes científics per a nenes i nens. El primer capítol ja es pot veure al web del projecte i està dedicat al mètode científic a partir de lʼexemplificació de cada fase.

El personatge principal observa el fenomen que cal analitzar, que en aquest cas és el creixement dʼuna planta. Es tracta dʼesbrinar de quins factors depèn que una planta creixi més o menys. El protagonista desenvolupa una hipòtesi de partida i, juntament amb la resta de personatges, dissenya un experiment per verificar la seva hipòtesi. El gruix del capítol se centra en la fase dʼexperimentació, en què cadascun dels personatges duu a terme un experiment que condueix al desenllaç de lʼepisodi: els resultats de lʼanàlisi.

Aquest capítol, com la resta de capítols que sʼeditaran, ha tingut lʼassessorament científic dʼun expert de la UB, en aquest cas el de Claudi Mans, catedràtic emèrit dʼEnginyeria Química, que ha validat tot el procés per garantir la correcta transformació a llenguatge visual del contingut que es vol tractar.

Al web de Ciència animada sʼhi aniran afegint la resta de capítols a mesura que es vagin creant, així com tots els clips i materials didàctics generats, que tenen versió en català, en castellà i en anglès.

El projecte està organitzat per la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de lʼÀrea de Comunicació de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) - Ministeri dʼEconomia i Competitivitat.