Un Campus de les Arts, projecte de la Universitat de Barcelona per al recinte de Can Ricart

Can Ricart.
Can Ricart.
Institucional
(26/04/2019)

La Universitat de Barcelona impulsarà un projecte de Campus de les Arts al recinte de Can Ricart, que transformarà aquest edifici ubicat en el pol cultural del 22@ en un espai per a lʼús conjunt dels diferents ensenyaments artístics superiors a Catalunya. La creació del Campus de les Arts està en la línia de les propostes del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya (CoNCA), i és un projecte en què participaran la Generalitat, lʼAjuntament de Barcelona i diferents centres dʼeducació.

El Campus de les Arts neix per convertir els 6.800 metres quadrats de lʼantic recinte de Can Ricart, declarat bé cultural dʼinterès nacional, en un espai especialitzat en recerca i formació artístiques, amb serveis i activitats comuns per als diferents centres que imparteixen ensenyaments artístics de nivell superior. Can Ricart esdevindria així un espai de referència i contribuiria a forjar un marc institucional compartit entre aquests centres. A partir dels principis de complementarietat i interdisciplinarietat, lʼobjectiu és crear un centre dʼexcel·lència com a motor dʼuna xarxa acadèmica que afronti millor els reptes actuals del sector, dʼacord amb lʼinforme del CoNCA Lʼeducació superior en lʼàmbit artístic a Catalunya. Estudi i proposta dʼorganització.
 

Can Ricart.
Can Ricart.
Institucional
26/04/2019

La Universitat de Barcelona impulsarà un projecte de Campus de les Arts al recinte de Can Ricart, que transformarà aquest edifici ubicat en el pol cultural del 22@ en un espai per a lʼús conjunt dels diferents ensenyaments artístics superiors a Catalunya. La creació del Campus de les Arts està en la línia de les propostes del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya (CoNCA), i és un projecte en què participaran la Generalitat, lʼAjuntament de Barcelona i diferents centres dʼeducació.

El Campus de les Arts neix per convertir els 6.800 metres quadrats de lʼantic recinte de Can Ricart, declarat bé cultural dʼinterès nacional, en un espai especialitzat en recerca i formació artístiques, amb serveis i activitats comuns per als diferents centres que imparteixen ensenyaments artístics de nivell superior. Can Ricart esdevindria així un espai de referència i contribuiria a forjar un marc institucional compartit entre aquests centres. A partir dels principis de complementarietat i interdisciplinarietat, lʼobjectiu és crear un centre dʼexcel·lència com a motor dʼuna xarxa acadèmica que afronti millor els reptes actuals del sector, dʼacord amb lʼinforme del CoNCA Lʼeducació superior en lʼàmbit artístic a Catalunya. Estudi i proposta dʼorganització.
 

Una oferta formativa àmplia i de qualitat

El Campus de les Arts acollirà grups i projectes de recerca sobre la base de la cooperació entre els diferents centres, i organitzarà màsters oficials i programes de doctorat. També sʼhi ubicarà lʼObservatori dels Ensenyaments Artístics de Catalunya, que analitzarà la informació relativa a lʼoferta i la demanda docent del sector. Igualment, treballarà en el campus un equip de professionals que faran tasques de promoció i valorització dels diversos centres com a conjunt, de manera que sʼamplifiqui el potencial de la seva presència social i internacional.

Rehabilitació de lʼedifici

Construït el 1853, Can Ricart estava destinat en el seu dia a la fabricació dʼestampats i va estar actiu fins a lʼúltim quart del segle XX. Es tracta dʼun edifici representatiu del patrimoni industrial de Barcelona i de Catalunya. LʼAjuntament, propietari del recinte, va cedir a la UB lʼany 2015 lʼús de la nau industrial principal i dʼalguns edificis annexos.

Està previst que la rehabilitació i adequació de Can Ricart per acollir el Campus de les Arts comenci lʼany 2020, amb un pressupost dʼuns 14,2 milions dʼeuros. La UB està explorant diverses fonts de finançament per tirar el projecte endavant: els fons propis, malgrat els recursos limitats de la Universitat, i els del Ministeri de Foment, el programa Feder i lʼInstitut per a la Diversificació i Estalvi de lʼEnergia (Ministeri per a la Transició Ecològica). Les tasques de rehabilitació seguiran els criteris de restitució patrimonial de lʼedifici, actualment deteriorat; dʼeficiència energètica, i de funcionalitat per als nous usos acadèmics. La rehabilitació inclourà la creació dʼaules, un auditori, espais de recerca i creació, despatxos i recursos audiovisuals.

El Campus de les Arts, que està obert a la participació dʼentitats i empreses culturals que sʼhi vulguin sumar, funcionarà amb un comitè científic i artístic que dirigirà lʼactivitat docent i de recerca, i disposarà dʼuna unitat corporativa que gestionarà els recursos materials i humans, així com les tasques institucionals i de lʼObservatori. Per la seva banda, les administracions i els centres docents constituirien els òrgans de govern del campus.

Entitats adherides al Campus de les Arts

Actualment, a Catalunya hi ha dinou centres dʼeducació superior dedicats als ensenyaments artístics. Aquestes institucions, que en total sumen 8.000 estudiants, són: la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, lʼEscola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), centre adscrit a la UB, les escoles Eina i Massana (UAB), Elisava (UPF), ESDi (URL), ERAM (UdG), BAU (UVic-UCC), els estudis dʼArts i Humanitats de la UOC, lʼInstitut del Teatre (Diputació de Barcelona), i lʼEscola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC), lʼEscola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i lʼEscola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), totes tres de la Generalitat de Catalunya. També cal esmentar com a centres acreditats per la Generalitat i lʼAQU el Conservatori del Liceu, el Taller de Músics, lʼEscola Superior de Música Jam Session, lʼEscola Superior dʼArt Dramàtic Eòlia; lʼEscola de Moda Felicidad Duce, de la xarxa LCI, i lʼEscola Superior de Disseny de Barcelona (IED).

En definitiva, el Campus de les Arts a Can Ricart té una triple vocació: enfortir els ensenyaments artístics i incentivar els estudis, encara minoritaris, de màster, recerca i doctorat en aquestes especialitats; rehabilitar un edifici de referència del patrimoni industrial, i contribuir a dinamitzar el pol cultural del 22@. El projecte parteix del principi que augmentar i millorar la capacitat científica i formativa de les disciplines artístiques suposa un benefici no només per a estudiants i professors, sinó també per als professionals, les empreses i els equipaments del sector, i en definitiva per a la vida cultural del país.