Amb més de 13

Júlia Galobart i Rubén Garcia.
Júlia Galobart i Rubén Garcia.
Acadèmic
(27/07/2017)

Júlia Galobart és lʼestudiant que començarà lʼany que ve a la Universitat de Barcelona amb una nota dʼaccés més elevada, un 13,881 sobre 14, puntuació aconseguida amb les qualificacions de batxillerat i de les proves dʼaccés a la universitat. La segueix, amb una nota de 13,840, Rubén Garcia. Tots dos formen part dels 272 estudiants (58 més que el curs passat) que accediran a la UB el curs 2017-2018 amb una puntuació superior a 13. La Júlia ha escollit lʼensenyament de Llengües i Literatures Modernes, que només sʼimparteix a la UB. El Rubén, que farà el doble grau de Física i Matemàtiques, ha triat la Universitat Barcelona després de valorar el pla dʼestudis dʼaquest ensenyament i perquè li agradava la idea dʼanar a classe al centre de la ciutat.

Júlia Galobart i Rubén Garcia.
Júlia Galobart i Rubén Garcia.
Acadèmic
27/07/2017

Júlia Galobart és lʼestudiant que començarà lʼany que ve a la Universitat de Barcelona amb una nota dʼaccés més elevada, un 13,881 sobre 14, puntuació aconseguida amb les qualificacions de batxillerat i de les proves dʼaccés a la universitat. La segueix, amb una nota de 13,840, Rubén Garcia. Tots dos formen part dels 272 estudiants (58 més que el curs passat) que accediran a la UB el curs 2017-2018 amb una puntuació superior a 13. La Júlia ha escollit lʼensenyament de Llengües i Literatures Modernes, que només sʼimparteix a la UB. El Rubén, que farà el doble grau de Física i Matemàtiques, ha triat la Universitat Barcelona després de valorar el pla dʼestudis dʼaquest ensenyament i perquè li agradava la idea dʼanar a classe al centre de la ciutat.

·         Suposo que ja vau fer el batxillerat pensant en la necessitat de treure unes notes excel·lents per accedir a la universitat.

Rubén: Sí. Quan mires les notes dʼaccés, te nʼadones que la nota que requereix el doble grau que jo volia fer és alta. Per tant, tu mateix et proposes esforçar-te per arribar-hi. Des dʼun principi comences aquest camí per poder-hi arribar dʼuna bona manera.
 
Júlia: Jo sempre penso que quan tens lʼoportunitat de poder fer un batxillerat, de poder anar a lʼescola, has dʼaprofitar-ho al màxim i esforçar-te. Jo no anava amb la intenció de treure una nota molt alta, perquè sabia que la nota de tall dels meus estudis no ho era. És la satisfacció personal perquè tʼhi has esforçat i després has tingut un bon resultat.
 
·         Per què heu triat aquests ensenyaments?
 
Júlia: Les llengües em són fàcils, i la literatura mʼagrada... Vaig triar aquest ensenyament perquè combina tant la llengua com la literatura, i així no havia de descartar cap de les dues, les ajuntava en una mateixa carrera. Mʼagrada la gramàtica de les llengües, aprendre com funcionen. El que mʼagrada de la literatura és lligar això amb les persones. Veure com el que passa en un moment de la història es veu reflectit en els llibres, els diferents corrents literaris...
 
Rubén: A mi les matemàtiques mʼagraden molt. Quan em demostren alguna cosa i penses, «ostres, tenen raó», mʼagrada molt. En un principi vaig proposar-me només fer Matemàtiques. Però a primer de batxillerat vaig començar a veure les notes i a adonar-me que potser sí que arribaria a aquest doble grau... La matemàtica, en abstracte, mʼagrada molt. Però també mʼagrada veure-la aplicada a algun lloc. I aplicar-la a la física per poder entendre tot el que ens envolta és fascinant, és com lʼequilibri perfecte.
 
·         Quins àmbits professionals us interessen més?
 
Júlia: Mʼagradaria veureʼm en lʼàmbit editorial. Com a correctora, lectora, traductora... Però en alguna tasca relacionada amb això, amb els llibres i amb el món editorial. Dʼaltra banda, trobo que fer aquesta carrera també és una manera de lluitar pel món de la cultura, que ara potser està una mica oblidat davant les noves tecnologies.
 
Rubén: A mi la investigació mʼagrada, però també mʼagrada molt la docència. Jo ho enfocaria més cap a una docència universitària.
 
Què espereu de la universitat?
 
Júlia: No sé què en puc esperar. Penso que hi trobaré una mica més de llibertat i que aprofundirem en allò que més ens agrada dʼestudiar.
 
Rubén: El fet dʼanar a la Facultat de Matemàtiques, a la de Física... és una manera de ser més autònom. Crec que aprendrem molt i que ens ho passarem bé.