Alumnes de Mundet, interns penitenciaris i persones amb problemàtica de salut mental, a les trobades socieoesportives

Un moment de la inauguració de l'acte.
Un moment de la inauguració de l'acte.
(04/05/2016)

El campus de Mundet va acollir a l'abril les darreres trobades socioesportives, coordinades per la professora Merche Ríos, del Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica, de la Facultat dʼEducació, i dedicades a dos col·lectius que pateixen exclusió social: els interns penitenciaris i les persones amb problemes de salut mental. Les trobades, presidides per la vicerectora dʼAdministració i Organització, Carme Panchón, i per la degana de la Facultat dʼEducació, Roser Boix, estan promogudes per la Facultat i hi col·laboren els Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, lʼAssociació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (AREP) i la Federació Catalana de Salut Mental.

 

Un moment de la inauguració de l'acte.
Un moment de la inauguració de l'acte.
04/05/2016

El campus de Mundet va acollir a l'abril les darreres trobades socioesportives, coordinades per la professora Merche Ríos, del Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica, de la Facultat dʼEducació, i dedicades a dos col·lectius que pateixen exclusió social: els interns penitenciaris i les persones amb problemes de salut mental. Les trobades, presidides per la vicerectora dʼAdministració i Organització, Carme Panchón, i per la degana de la Facultat dʼEducació, Roser Boix, estan promogudes per la Facultat i hi col·laboren els Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, lʼAssociació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (AREP) i la Federació Catalana de Salut Mental.

 

El 14 dʼabril va tenir lloc la XIX Trobada Socioesportiva, emmarcada en el Programa d'Aprenentatge Servei UB-AREP. Hi van assistir Francisco Muñoz, representant la Federació Catalana de Salut Mental; Joan Sallo, director de lʼAREP, i Santi Izquierdo, usuari del Centre de Dia de lʼAREP.

Dʼaltra banda, el 29 dʼabril va tenir lloc la XXIII Trobada Socioesportiva, que va posar en contacte els estudiants de Mundet amb interns del Centre Penitenciari Quatre Camins. Hi van assistir Miguel Ángel Esteban, cap del Servei de Rehabilitació de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya; Toni Jiménez, subdirector de Tractament del centre penitenciari esmentat anteriorment, i un representant dels interns.

Des de la primera edició d'aquestes jornades, lʼany 2003, gairebé 6.000 estudiants han tingut lʼoportunitat de conèixer i aproximar-se a aquestes dues realitats socials. En paraules de la Dra. Ríos, «aquestes jornades simbolitzen un compromís de la nostra Universitat amb dues realitats socials que no poden ser obviades pel nostre alumnat». El fet de compartir, com a companys i al llarg de tota una jornada, sessions de jocs motors i altres activitats socioculturals amb els usuaris dels centres de privació de llibertat i dels centres de salut mental «suposa apostar per l'impuls dels drets humans que promouen la justícia social».

Mitjançant una metodologia d'aprenentatge servei, la jornada «no tan sols repercuteix en la formació de l'alumnat universitari sinó també en el procés de rehabilitació, de resocialització i d'inclusió social d'aquests dos sectors socials», subratlla Ríos, que destaca com a significatives les paraules d'una de les convidades amb problemàtica de salut mental, que va reconèixer que aquella nit no va poder dormir «per un empatx d'emocions», o les d'un intern quan va dir: «Al principi de la jornada em feia vergonya parlar amb els estudiants, i a mesura que compartíem activitats m'hi vaig anar relacionant i m'hi vaig sentir acollit, respectat i valorat». «A més —assegura—, em vaig adonar que m'ho podia passar bé sense drogues».

Per als estudiants, les trobades també resulten profitoses. Un alumne resumeix lʼexperiència així: «Moltes coses apreses, la responsabilitat davant d'un grup, saber treballar en equip, desenvolupar el sentit crític, la imaginació, ser autònoms, saber tenir confiança en un mateix, sentir-se segur, saber escoltar i expressar els sentiments; he trencat amb tòpics, amb judicis de valor i amb falses creences que tenia respecte als interns i les persones amb trastorn mental. I crec que l'aprenentatge que s'ha donat ha estat recíproc: ells han après coses, i nosaltres, també».