Aigües de Barcelona finançarà un estudi que avaluarà la qualitat biològica del riu Llobregat

El rector, Joan Elias, amb el director general d'Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero.
El rector, Joan Elias, amb el director general d'Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero.
Institucional
(16/05/2017)

El rector Joan Elias, en nom de la Universitat de Barcelona, i el director general dʼAigües de Barcelona (Agbar), Ignacio Escudero, han signat aquest matí un conveni de col·laboració pel qual Agbar aportarà 30.000 euros per finançar lʼestudi Comparació del cost econòmic utilitzant tècniques morfològiques (tradicionals) o moleculars (futures) per a lʼavaluació de lʼestat ecològic dels rius, que durà a terme el Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) de la Universitat de Barcelona.

El rector, Joan Elias, amb el director general d'Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero.
El rector, Joan Elias, amb el director general d'Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero.
Institucional
16/05/2017

El rector Joan Elias, en nom de la Universitat de Barcelona, i el director general dʼAigües de Barcelona (Agbar), Ignacio Escudero, han signat aquest matí un conveni de col·laboració pel qual Agbar aportarà 30.000 euros per finançar lʼestudi Comparació del cost econòmic utilitzant tècniques morfològiques (tradicionals) o moleculars (futures) per a lʼavaluació de lʼestat ecològic dels rius, que durà a terme el Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) de la Universitat de Barcelona.

Elias ha posat en relleu la importància del conveni en tant que «lʼaigua és un bé essencial», i ha recordat que la col·laboració del Grup de Recerca FEM amb Aigües de Barcelona «té ja una llarga trajectòria». Per la seva banda, Ignacio Escudero ha destacat: «Amb aquest nou conveni, Aigües de Barcelona, que ja va contribuir a establir el primer índex de qualitat biològica aplicat a lʼavaluació de lʼestat ecològic del riu Llobregat, ara ajudarà a establir índexs basats en les tècniques analítiques i dʼidentificació més avançades del moment».

El treball, que és pioner a lʼEstat espanyol, té lʼobjectiu dʼestudiar la qualitat biològica de les aigües del riu Llobregat fent servir mètodes moleculars. Fins ara, i en compliment de la Directiva marc de l'aigua, sempre s'ha utilitzat la taxonomia tradicional per identificar la qualitat biològica de les aigües (és a dir, anàlisi de la morfologia externa de les espècies, forma del cap o de les brànquies i genitàlia dels adults). Aquest sistema fa que llistar les espècies que viuen en un riu i calcular-ne la diversitat esdevingui un procés molt llarg i car.

Amb la metodologia molecular —que empra el codi genètic dels individus que cal classificar i és la que proposa lʼestudi—, sʼespera que aquesta llista es pugui fer de manera molt més extensa i fiable i amb un cost fins i tot inferior a la metodologia tradicional. Això permetria analitzar millor la qualitat de lʼaigua i identificar les espècies més sensibles i intolerants a la contaminació que podrien ser objecte de preservació en el futur.

Fa prop de trenta anys que la UB i Aigües de Barcelona treballen conjuntament en lʼanàlisi de la qualitat de lʼaigua a la conca del riu Llobregat. Fruit dʼaquesta col·laboració, es va establir el primer índex de qualitat biològica dʼaquest riu, una mostra del compromís de les dues entitats per la innovació constant en lʼàmbit de la qualitat de lʼaigua. Més recentment, el 2015, Aigües de Barcelona va patrocinar la biografia científica de Ramon Margalef, que va ser professor de la UB i un dels científics més productius i citats al món en lʼàmbit de lʼecologia.