Acreditats tots els ensenyaments de la Universitat de Barcelona avaluats fins ara, un 23 % dels quals ʻen progrés dʼexcel·lènciaʼ

El procés d’acreditació consta d’una avaluació interna, una visita al centre per part d’un comitè d’avaluació extern (CAE) designat per l’AQU Catalunya, i l’acreditació final del Consell d'Universitats.
El procés d’acreditació consta d’una avaluació interna, una visita al centre per part d’un comitè d’avaluació extern (CAE) designat per l’AQU Catalunya, i l’acreditació final del Consell d'Universitats.
Acadèmic
(28/07/2016)

El Consell d'Universitats ha acreditat fins ara 48 títols de grau i màster de la Universitat de Barcelona del centenar que hi ha en procés dʼavaluació. D'aquests, n'hi ha 11 (un 23 %) que tenen el reconeixement en progrés dʼexcel·lència. Es tracta dels graus de Ciències Polítiques i de lʼAdministració, Dret, Estudis Literaris, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Lingüística, i Llengües i Literatures Modernes, i dels màsters de Dret de lʼEmpresa i els Negocis, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, i Cultures i Llengües de lʼAntiguitat.

Altres titulacions acreditades són graus i màsters dels àmbits dʼEducació, Infermeria, Dret, Geografia i Història, Belles Arts, Farmàcia, Medicina, Biblioteconomia i Filologia. Durant el curs vinent, està previst completar aquesta llista amb 47 noves avaluacions (10 graus i 37 màsters), xifra amb la qual es completarà lʼavaluació de més del 90 % dels ensenyaments que ofereix la UB.

El procés dʼacreditació de les titulacions de la Universitat de Barcelona, que es va iniciar el curs 2014-2015, consta dʼuna avaluació interna —lʼautoinforme que elaboren els responsables del centre—, una visita al centre per part dʼun comitè dʼavaluació extern (CAE) designat per lʼAQU Catalunya, i lʼacreditació final del Consell d'Universitats. Fins ara, sʼhan avaluat un total de 49 ensenyaments de grau i 51 màsters, la qual cosa ha implicat la realització de 22 autoinformes i visites.

 

El procés d’acreditació consta d’una avaluació interna, una visita al centre per part d’un comitè d’avaluació extern (CAE) designat per l’AQU Catalunya, i l’acreditació final del Consell d'Universitats.
El procés d’acreditació consta d’una avaluació interna, una visita al centre per part d’un comitè d’avaluació extern (CAE) designat per l’AQU Catalunya, i l’acreditació final del Consell d'Universitats.
Acadèmic
28/07/2016

El Consell d'Universitats ha acreditat fins ara 48 títols de grau i màster de la Universitat de Barcelona del centenar que hi ha en procés dʼavaluació. D'aquests, n'hi ha 11 (un 23 %) que tenen el reconeixement en progrés dʼexcel·lència. Es tracta dels graus de Ciències Polítiques i de lʼAdministració, Dret, Estudis Literaris, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Lingüística, i Llengües i Literatures Modernes, i dels màsters de Dret de lʼEmpresa i els Negocis, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, i Cultures i Llengües de lʼAntiguitat.

Altres titulacions acreditades són graus i màsters dels àmbits dʼEducació, Infermeria, Dret, Geografia i Història, Belles Arts, Farmàcia, Medicina, Biblioteconomia i Filologia. Durant el curs vinent, està previst completar aquesta llista amb 47 noves avaluacions (10 graus i 37 màsters), xifra amb la qual es completarà lʼavaluació de més del 90 % dels ensenyaments que ofereix la UB.

El procés dʼacreditació de les titulacions de la Universitat de Barcelona, que es va iniciar el curs 2014-2015, consta dʼuna avaluació interna —lʼautoinforme que elaboren els responsables del centre—, una visita al centre per part dʼun comitè dʼavaluació extern (CAE) designat per lʼAQU Catalunya, i lʼacreditació final del Consell d'Universitats. Fins ara, sʼhan avaluat un total de 49 ensenyaments de grau i 51 màsters, la qual cosa ha implicat la realització de 22 autoinformes i visites.