Acord entre la Universitat de Barcelona i lʼArxiu Nacional de Catalunya per custodiar part de la documentació històrica de la Universitat

La primera tramesa de documentació consisteix en 1.915 capses d’arxiu.
La primera tramesa de documentació consisteix en 1.915 capses d’arxiu.
Institucional
(17/11/2022)

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, i la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, han signat lʼacord de cessió en comodat dʼuna part de lʼArxiu Històric de la UB a la Generalitat, que el destinarà a lʼArxiu Nacional de Catalunya. La iniciativa sʼemmarca en la línia de posar aquest patrimoni documental al servei de la recerca i de la ciutadania en general, alhora que es té cura de la seva preservació i conservació.

La primera tramesa de documentació consisteix en 1.915 capses d’arxiu.
La primera tramesa de documentació consisteix en 1.915 capses d’arxiu.
Institucional
17/11/2022

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, i la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, han signat lʼacord de cessió en comodat dʼuna part de lʼArxiu Històric de la UB a la Generalitat, que el destinarà a lʼArxiu Nacional de Catalunya. La iniciativa sʼemmarca en la línia de posar aquest patrimoni documental al servei de la recerca i de la ciutadania en general, alhora que es té cura de la seva preservació i conservació.

Ja sʼha dut a terme la primera tramesa de documentació a lʼArxiu Nacional de Catalunya. Consisteix en 1.915 capses dʼarxiu i suposarà aproximadament el 16 % de tota la documentació de lʼArxiu Històric de la UB. Fonamentalment es tracta dʼexpedients acadèmics històrics. Lʼacord entre les dues entitats estableix que la documentació se cedeix temporalment en dipòsit i que la UB en conserva la propietat.

Fotos: Generalitat de Catalunya. Departament de cultura. Arnau Pascual Monells.