Una tesi sobre prevenció de la malària guanya el XVII Premi Claustre de Doctors de la UB

En aquesta edició s’han guardonat tesis llegides durant el 2011 i s’han presentat 118 candidats, d’àmbits i especialitats que abastaven pràcticament tots els camps de les ciències i les humanitats que s’imparteixen a la UB.
En aquesta edició s’han guardonat tesis llegides durant el 2011 i s’han presentat 118 candidats, d’àmbits i especialitats que abastaven pràcticament tots els camps de les ciències i les humanitats que s’imparteixen a la UB.
Acadèmic
(16/12/2013)
John Jairo Aponte Varon, actualment investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), ha estat el guanyador del XVII Premi Claustre de Doctors de la UB, corresponent a l'any 2013, per la tesi Evaluación de herramientas para prevenir la malaria durante los primeros años de vida, defensada a la Facultat de Medicina de la UB i dirigida per Pedro Alonso, catedràtic del Departament de Salut Pública de la UB.
En aquesta edició s’han guardonat tesis llegides durant el 2011 i s’han presentat 118 candidats, d’àmbits i especialitats que abastaven pràcticament tots els camps de les ciències i les humanitats que s’imparteixen a la UB.
En aquesta edició s’han guardonat tesis llegides durant el 2011 i s’han presentat 118 candidats, d’àmbits i especialitats que abastaven pràcticament tots els camps de les ciències i les humanitats que s’imparteixen a la UB.
Acadèmic
16/12/2013
John Jairo Aponte Varon, actualment investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), ha estat el guanyador del XVII Premi Claustre de Doctors de la UB, corresponent a l'any 2013, per la tesi Evaluación de herramientas para prevenir la malaria durante los primeros años de vida, defensada a la Facultat de Medicina de la UB i dirigida per Pedro Alonso, catedràtic del Departament de Salut Pública de la UB.
 
John Jairo Aponte (Bogotà, Colòmbia, 1966) va guanyar el Premi Ramon Margalef del Consell Social de la UB lʼany 2012. La recerca premiada va ser fonamental perquè lʼOrganització Mundial de la Salut (OMS) recomanés utilitzar un nou sistema de control de la malària: el tractament intermitent amb fàrmacs antimalàrics en infants (IPTi) amb sulfadoxina-pirimetamina. Actualment, John Jairo Aponte continua investigant en aquesta línia com a científic del CRESIB, el centre dʼinvestigació de lʼISGlobal, adscrit al HUBc, el campus dʼexcel·lència internacional de la salut de la UB.
 
El jurat ha adjudicat també el primer accèssit del XVII Premi Claustre de Doctors a la investigadora Elena Azañón, del Departament de Psicologia Bàsica de la Facultat de Psicologia, pel seu treball Remapping touch from skin to space, dirigit pel professor Salvador Soto Faraco, actualment investigador ICREA a la UPF. Entre els resultats dʼaquesta tesi, destaca la localització per primer cop de lʼàrea cerebral responsable dʼintegrar la reacció ocular davant dʼun estímul tàctil amb la reacció motora del nostre cos. L'estudi va ser publicat a la revista Current Biology.
 
El segon accèssit ha recaigut en lʼinvestigador Oriol Vaz-Romero per la tesi El artista y el juguete: viajes al imaginario occidental, desde la Antigüedad al Romanticismo (Lʼartiste et le jouet: voyages dans lʼimaginaire occidental, de lʼAntiquité au Romantisme), coodirigida pels professors Miquel Quílez, del Departament de Pintura de la Facultat de Belles Arts, i Michel Manson, de la Universitat de París 13. El treball se centra en lʼestudi de les manifestacions artístiques i literàries pròpies de les civilitzacions del món antic, des de les cultures mediterrànies fins a les tradicions del Pròxim Orient.
 
Així mateix, el jurat ha atorgat un diploma de reconeixement als finalistes: Rodrigo Almeda, per la tesi Ecophysiology of marine invertebrate planktonic larvae: species and community level approach, coodirigida per Albert Calbet i Miquel Alcaraz, del Departament dʼEcologia de la Facultat de Biologia, i Juan Fortea, per la tesi Estudios multimodales de resonancia magnética y de líquido cefalorraquídeo en la enfermedad de Alzheimer preclínica familiar y esporádica, coodirigida per David Bartrés Faz i José Luis Molinuevo, del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina.
 
El Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona va ser creat per distingir les tesis doctorals llegides i defensades en aquesta institució que representessin les aportacions més rellevants en el camp del coneixement humà i del progrés de la ciència. En aquesta edició, en què sʼhan guardonat tesis llegides durant el 2011, sʼhan presentat 118 candidats, dʼàmbits i especialitats que abastaven pràcticament tots els camps de les ciències i les humanitats que sʼimparteixen en aquesta Universitat.
 
El jurat, presidit pel rector, Dídac Ramínez, ha estat format pels professors de la UB Joan Bosch, vicepresident del Claustre de Doctors, M. Rosa Buxarrais, Marta Giralt, Carme Junqué, Ramon Bartrons, José Manuel Parra, Xavier M. Triadó, i Jaume Mascaró com a secretari.