Un projecte d'intel·ligència artificial permet millorar el cribratge de càncer colorectal

Moment de la presentació de  Santi Seguí al MWC19.
Moment de la presentació de Santi Seguí al MWC19.
Recerca
(28/02/2019)

El projecte Wireless Capsule Endoscopy Diagnosis by AI, liderat per investigadors de la Universitat de Barcelona, ha estat un dels cinc finalistes del Mobile World Scholar Challenge 2019 en la categoria dʼaprenentatge profund (deep learning).

Moment de la presentació de  Santi Seguí al MWC19.
Moment de la presentació de Santi Seguí al MWC19.
Recerca
28/02/2019

El projecte Wireless Capsule Endoscopy Diagnosis by AI, liderat per investigadors de la Universitat de Barcelona, ha estat un dels cinc finalistes del Mobile World Scholar Challenge 2019 en la categoria dʼaprenentatge profund (deep learning).

El Mobile World Scholar Challenge és un concurs organitzat per lʼassociació GSMA dirigit a investigadors universitaris que volen mostrar les seves innovacions en productes i serveis que revolucionaran la indústria de la tecnologia.

El projecte que ha dut a terme el grup DataScience@UB «és una recerca aplicada en què sʼha desenvolupat una solució dʼintel·ligència artificial escalable per accelerar significativament el procés dʼinspecció del tracte gastrointestinal mitjançant una càpsula endoscòpica», explica Santi Seguí, investigador del Departament de Matemàtiques i Informàtica (DMI) de la UB. Mitjançant lʼús de tècniques dʼaprenentatge profund, una computadora pot inspeccionar centenars de milers dʼimatges en pocs minuts i seleccionar les que presenten anomalies.

«Lʼavenç tecnològic dʼaquesta solució és la reducció del temps —actualment dʼunes poques hores— i els costos dʼanàlisi per al diagnòstic, ja que no es necessiten professionals especialitzats ni instal·lacions complexes», assenyala Jordi Vitrià, també investigador del DMI. El cribratge del càncer colorectal actualment és costós, invasiu i intensiu en recursos humans, i es considera una eina de detecció poc adequada per ser aplicada a la població. Lʼús de la càpsula de vídeo endoscòpica en el còlon es presenta com una prova alternativa de cribratge colorectal i les comparatives indiquen que pot arribar a un nivell de funcionament comparable a un expert humà.

A més, conclou Vitrià, «la incorporació dʼaquest sistema dʼintel·ligència artificial democratitza lʼaccés al cribratge perquè facilita que tants pacients com sigui possible es puguin beneficiar de la detecció precoç de malalties greus».

Wireless Capsule Endoscopy Diagnosis by AI és un projecte de transferència que ha gestionat la Fundació Bosch i Gimpera. Lʼequip de la UB ha donat suport a lʼempresa CorporateHealth International en el repte de donar resposta a un problema tecnològic plantejat per la sanitat pública. En la validació de la solució dʼintel·ligència artificial des del punt de vista mèdic hi han col·laborat els doctors Carolina Malagelada i Fernando Azpiroz, de lʼHospital Vall dʼHebron.

Càpsula endoscòpica
La càpsula endoscòpica és un procediment que es fa servir per registrar imatges del tracte gastrointestinal que sʼusen en el diagnòstic mèdic. Aquest procediment implica la ingesta dʼuna càpsula petita, de forma similar a una pastilla farmacèutica estàndard, que conté una càmera i una sèrie de LED alimentats per una bateria. La càpsula emmagatzema diverses imatges per segon, que es transmeten sense fils a una sèrie de receptors connectats a un dispositiu dʼenregistrament portàtil que porta el pacient.

Vídeo del projecte