A partir de desembre, segueix ʻLa UB al diaʼ

La UB al dia.
La UB al dia.
Institucional
(03/12/2018)

Es posa en marxa La UB al dia, un butlletí de periodicitat setmanal que sʼenviarà per correu electrònic als col·lectius de PAS i PDI, i que substitueix lʼantic Novetats UB. El nou canal de comunicació interna recollirà cada setmana informacions dʼespecial interès per a cadascun dels col·lectius, tant notificacions de caràcter laboral com accions o projectes dʼàmbit institucional. També sʼhi destacaran les activitats més significatives dʼagenda i, si escau, es donarà informació sobre cursos de formació i enquestes.

La UB al dia.
La UB al dia.
Institucional
03/12/2018

Es posa en marxa La UB al dia, un butlletí de periodicitat setmanal que sʼenviarà per correu electrònic als col·lectius de PAS i PDI, i que substitueix lʼantic Novetats UB. El nou canal de comunicació interna recollirà cada setmana informacions dʼespecial interès per a cadascun dels col·lectius, tant notificacions de caràcter laboral com accions o projectes dʼàmbit institucional. També sʼhi destacaran les activitats més significatives dʼagenda i, si escau, es donarà informació sobre cursos de formació i enquestes.

La UB al dia és una aposta per la participació, tal com explica el gerent, Oriol Escardíbul: «Aquesta iniciativa pretén facilitar que la informació que afecta els dos grans col·lectius de treballadors de la UB els arribi de manera puntual, clara i fluïda, condició indispensable perquè coneguin bé els projectes engegats, de manera que sʼafavoreixi la implicació de tothom en la consecució dʼobjectius comuns». 

A més, el nou butlletí és un pas endavant en lʼobjectiu de complir, també de portes endins, amb la funció que té la Universitat com a generadora i divulgadora del coneixement. «Les organitzacions, i molt especialment la Universitat, hem de fer un esforç per assumir que la comunicació —lʼexterna, la que ens dona a conèixer i ens posiciona a lʼexterior, i la interna, la que ens cohesiona com a comunitat— no és només una eina o un canal, com el que avui presentem, ni un propòsit o un objectiu a assolir, sinó que forma part de la nostra pròpia essència», defensa el rector Joan Elias. «Sense comunicar-se —puntualitza—, la Universitat no compliria del tot amb cap de les seves funcions».