Un nou consorci internacional impulsarà la teràpia basada en cèl·lules mare per tractar la malaltia de Huntington

 
 
Recerca
(08/04/2021)

The Stem Cells for Huntingtonʼs Disease (SC4HD) és un nou consorci internacional creat per impulsar medicaments de teràpia avançada (ATMP), mitjançant el trasplantament de cèl·lules mare, per tractar la malaltia de Huntington. Lʼentitat, formada per vint-i-vuit investigadors de renom de deu països, sʼha presentat oficialment a la revista Journal of Huntingtonʼs Disease.

 

 
 
Recerca
08/04/2021

The Stem Cells for Huntingtonʼs Disease (SC4HD) és un nou consorci internacional creat per impulsar medicaments de teràpia avançada (ATMP), mitjançant el trasplantament de cèl·lules mare, per tractar la malaltia de Huntington. Lʼentitat, formada per vint-i-vuit investigadors de renom de deu països, sʼha presentat oficialment a la revista Journal of Huntingtonʼs Disease.

 

Els objectius principals del consorci SC4HD són treballar conjuntament amb la comunitat afectada per la malaltia de Huntington per desenvolupar criteris i guies, i abordar els principals reptes per implementar dʼuna manera ràpida i segura les teràpies basades en cèl·lules mare als pacients amb aquesta patologia devastadora.

Segons explica Josep M. Canals, director de Creatio i membre del Comitè Directiu de SC4HD, «les teràpies basades en cèl·lules mare són una gran oportunitat per tractar la malaltia de Huntington, un trastorn neurodegeneratiu que afecta principalment les neurones del nucli estriat del cervell».

Fins ara, moltes teràpies cel·lulars experimentals sʼhan centrat en el nucli estriat amb la finalitat de substituir les neurones que sʼhan perdut durant el procés de la malaltia. Dʼaquesta manera, es pretén reparar el circuit neuronal o augmentar la supervivència de les neurones restants i de les cèl·lules neuronals i glials del nucli estriat. Els avenços tecnològics dirigits a la diferenciació de les cèl·lules mare cap als tipus neuronals desitjats obren noves estratègies per restaurar els circuits neuronals danyats en la malaltia de Huntington.

El consorci SC4HD reuneix experts en biologia de cèl·lules mare, trasplantament de cèl·lules, producció de cèl·lules de grau clínic, neurocirurgia i avaluació clínica per a una aplicació clínica segura de les teràpies amb cèl·lules mare, oferint lʼestandardització de protocols i guies completes que engloben tot el ventall de consideracions terapèutiques.
 

Participació de la Universitat de Barcelona

Josep M. Canals és professor del Departament de Biomedicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i director del Centre per a la Producció i Validació de Teràpies Avançades (Creatio), el centre TECNIO per a la producció de medicaments de teràpia avançada a Catalunya. Així mateix, dirigeix el Grup de Recerca en Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa de la UB.

Unai Perpiñá, que és responsable tècnic a Creatio i professor del mateix Departament de Biomedicina, també participa en el consorci SC4HD.

Tots dos són membres de lʼInstitut de Neurociències de la UB (UBNeuro), de lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), del Centre dʼInvestigació Biomèdica en Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED) i de la Xarxa Espanyola de Teràpia Cel·lular (TerCel).

Referència de lʼarticle:

Canals, J. M.; Perpiñá, U. et al. «Stem cells for Huntingtonʼs disease (SC4HD): an international consortium to facilitate stem cell-based therapy for Huntingtonʼs disease». Journal of Huntingtonʼs Disease, febrer de 2021. DOI: 10.3233/JHD-210473.

 

Carregant vídeo...