Un nou catàleg associa les capacitats dels grups de recerca del CITA-UB amb les etapes de la cadena de valor empresarial

Les empreses membres del Comitè Assessor Extern del CITA-UB han participat en la definició de l’estructura del catàleg.
Les empreses membres del Comitè Assessor Extern del CITA-UB han participat en la definició de l’estructura del catàleg.
(16/04/2013)

El Centre dʼInnovació i Tecnologies Avançades de la Universitat de Barcelona (CITA-UB), un projecte impulsat per la UB i la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), ha publicat al seu web un catàleg que recull per a cadascuna de les àrees dʼexpertesa (Alimentació, Desenvolupament sostenible, Processos industrials, Tecnologies de la informació, i Salut i qualitat de vida) els serveis tecnològics que ofereixen els seus grups de recerca i els associa amb les etapes de la cadena de desenvolupament empresarial.

Les empreses membres del Comitè Assessor Extern del CITA-UB han participat en la definició de l’estructura del catàleg.
Les empreses membres del Comitè Assessor Extern del CITA-UB han participat en la definició de l’estructura del catàleg.
16/04/2013

El Centre dʼInnovació i Tecnologies Avançades de la Universitat de Barcelona (CITA-UB), un projecte impulsat per la UB i la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), ha publicat al seu web un catàleg que recull per a cadascuna de les àrees dʼexpertesa (Alimentació, Desenvolupament sostenible, Processos industrials, Tecnologies de la informació, i Salut i qualitat de vida) els serveis tecnològics que ofereixen els seus grups de recerca i els associa amb les etapes de la cadena de desenvolupament empresarial.

Les empreses membres del Comitè Assessor Extern del CITA-UB han participat en la definició de lʼestructura dʼaquests catàlegs. En concret, han determinat les diferents etapes industrials en el desenvolupament dʼuna tecnologia i han adaptant el llenguatge tecnològic a un registre més proper al mercat. Les empreses col·laboradores són: Danone per a lʼàrea dʼAlimentació; Esteve per a lʼàrea de Salut i qualitat de vida; FAE per a lʼàrea de Tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement; Ficosa per a lʼàrea dels Processos industrials, i Sirusa per a lʼàrea de Desenvolupament sostenible. El resultat, doncs, és la publicació de cinc catàlegs que, dʼuna banda, unifiquen les capacitats i els serveis dels grups de recerca del CITA-UB (tots ells membres de TECNIO, Generalitat de Catalunya) i permeten establir sinergies entre ells, i dʼaltra banda, adapten els serveis que ofereix aquest centre a les necessitats del client. Per elaborar aquests catàlegs ha calgut identificar noves sortides tecnològiques en el mercat i definir noves línies de recerca per cobrir la demanda actual.

 
El CITA-UB és un projecte impulsat per la UB i la FBG que té com a objectiu esdevenir el punt de trobada entre grups de recerca del Grup UB pertanyents a TECNIO i empreses interessades a desenvolupar projectes dʼR+D+I. Sʼencarrega de fomentar i potenciar les activitats de transferència interdisciplinàries en els diversos camps de coneixement, amb la finalitat de transferir-les a la societat i de contribuir també a la millora de la competitivitat empresarial. Actualment, el CITA-UB està format per onze grups de recerca de la UB experts i amb una llarga tradició de col·laboració amb les empreses, i que han estat reconeguts amb la marca de qualitat TECNIO per la Generalitat de Catalunya mitjançant la seva agència ACC1Ó. Des del CITA-UB sʼhan desenvolupat més de 555 projectes de recerca i serveis; sʼhan dut a terme més de 83 projectes competitius amb finançament públic, dels quals 33 són internacionals i 50 nacionals, i sʼha col·laborat en la recerca de 200 patents.