1r congrés internacional del projecte Visual Trust

1r congrés internacional del projecte Visual Trust
12/06/23 - 13/06/23 | 9:30
Divulgació

Visual Trust és un projecte multidisciplinari, comparatiu i innovador, finançat pel Consell Europeu de Recerca, destinat a desenvolupar una teoria general de la (des)confiança respecte de les imatges en el món contemporani. L’objectiu és desenvolupar una recerca experimental online i offline sobre com es crea, es comunica i s’avalua la confiança visual.
​​​​​​​
Assistiran a aquesta primera edició del congrés experts de diverses universitats internacionals.

​​​​​​​Les jornades es dividiran en cinc sessions: «What does it mean to make an image?», «Miracle, visual creativity, and the making of sacred images», «Photography without light: Hyperrealism, evidence, and the visual fake», «Data Visualization, Knowledge and Scientific Aesthetics» i «Art, AI and visions of conspiracy».

Lloc:
Facultat de Geografia i Història, sala Jane Addams
Organitza:
projecte Visual Trust (IP: Roger Canals)