10.000 signatures a favor de lʼaccés obert

El manifest promogut per la LERU, <i>Moving Forwards on Open Access</i>, ha recollit prop de 10.000 signatures.
El manifest promogut per la LERU, Moving Forwards on Open Access, ha recollit prop de 10.000 signatures.
Recerca
(01/02/2016)

El 27 de gener passat, la Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU) va presentar les prop de 10.000 signatures recollides per la declaració sobre lʼaccés obert Moving Forwards on Open Access al comissari europeu de Recerca, Ciència i Innovació, Carlos Moedas, i al secretari dʼEstat holandès dʼEducació, Cultura i Ciència, Sander Dekker. En total, el document ha sumat 9.337 adhesions, més de 200 de les quals procedeixen dʼuniversitats i centres de recerca que hi han signat a títol institucional. Lʼobjectiu del manifest és instar els legisladors europeus a impulsar iniciatives enfocades cap al desenvolupament efectiu de les polítiques de promoció de les rutes verda i daurada de lʼaccés obert amb un nou model sostenible de publicació i difusió dels resultats de la recerca.

El manifest promogut per la LERU, <i>Moving Forwards on Open Access</i>, ha recollit prop de 10.000 signatures.
El manifest promogut per la LERU, Moving Forwards on Open Access, ha recollit prop de 10.000 signatures.
Recerca
01/02/2016

El 27 de gener passat, la Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU) va presentar les prop de 10.000 signatures recollides per la declaració sobre lʼaccés obert Moving Forwards on Open Access al comissari europeu de Recerca, Ciència i Innovació, Carlos Moedas, i al secretari dʼEstat holandès dʼEducació, Cultura i Ciència, Sander Dekker. En total, el document ha sumat 9.337 adhesions, més de 200 de les quals procedeixen dʼuniversitats i centres de recerca que hi han signat a títol institucional. Lʼobjectiu del manifest és instar els legisladors europeus a impulsar iniciatives enfocades cap al desenvolupament efectiu de les polítiques de promoció de les rutes verda i daurada de lʼaccés obert amb un nou model sostenible de publicació i difusió dels resultats de la recerca.

La Universitat de Barcelona, única universitat de lʼEstat espanyol que pertany a la LERU, es va sumar des del primer moment a aquesta declaració, tant a nivell institucional com individual. En total, 570 membres de la Universitat han signat en suport de lʼaccés obert, dada que representa un 5,7 % del total dʼadhesions.

Avui en dia, les universitats europees paguen als editors una part molt significativa dels seus pressupostos. La LERU posa en relleu que tots aquests diners que van a les editorials deixen dʼestar disponibles per invertir en recerca i educació superior. La Universitat de Harvard ja va denunciar el 2012 que la situació era «fiscalment insostenible i acadèmicament restrictiva».

A lʼèpoca de la ciència oberta (open science), lʼaccés obert a les publicacions és una de les pedres angulars del nou paradigma de recerca i dels models de negoci que han de fonamentar aquesta transició. El lideratge de la recerca i la innovació europea depèn de lʼèxit dʼaquesta iniciativa. El passat 12 dʼoctubre, la LERU va iniciar una campanya a favor de lʼaccés obert, anomenada Christmas is over. Amb la declaració Moving Forwards on Open Access, la LERU feia una crida a universitats, instituts de recerca, organismes finançadors i investigadors perquè se sumessin a aquesta iniciativa, que havia de llançar un missatge clar a la Comissió Europea i a la Presidència de la UE, que des de lʼ1 de gener recau en els Països Baixos.

 

Models per a la ciència oberta

El manifest de la LERU té com a objectiu promoure la ciència oberta i l'accés obert a les publicacions. La primera via per assolir l'accés obert és publicar en una revista que faci servir la via daurada, que no estableix cap barrera per accedir als continguts i, a més, utilitza els drets d'autor per permetre'n la reutilització. Altres models són la via verda, una estratègia proposada el 2002 que té com a objectiu aconseguir que qualsevol publicació científica sigui accessible de manera gratuïta en un repositori, o el model híbrid, en el qual la revista ofereix publicar l'article en accés obert sense restriccions i permetent que es pugui reutilitzar.

 

Més informació