Observatoris i centres de documentació

Els Observatoris són estructures que tenen per finalitat fomentar les activitats acadèmiques i de recerca de tipus interdisciplinari en diferents camps de la ciència, la tècnica o les arts, i amb la voluntat d’incidir socialment en els seus respectius àmbits, amb independència de la denominació que rebin.

Els Centres de documentació, així mateix, són també estructures creades per la UB, individualment o en col·laboració amb altres entitats públiques i/o privades, per tal de fomentar, difondre i promoure la recerca i els estudis desenvolupats al voltant de fons bibliogràfics, documentals i materials que custodien i conserven, amb independència de la denominació que rebin.