Altra oferta formativa

Conscients de la importància de la necessitat de complementar, ampliar i actualitzar coneixements en un món canviant, la Universitat de Barcelona ofereix tota una sèrie de cursos i activitats que s’adrecen tant a la comunitat universitària com a la societat en general.